Slēdzenis, eksplozīvs slēdzenis, vai oklūzīvs ir līdzskanis, ko rada pārtraucot gaisa plūsmu balss traktā. Terminus slēdzenis un eksplozīvs slēdzenis parasti lieto vienā nozīmē, bet tie nav sinonīmi. Eksplozīvie ir slēdzeņi ar pulmonālas ekspirācijas gaisa plūsmas mehānismu. Šo terminu arī izmanto lai apzīmētu orālos (nenazālos) slēdzeņus. Daudzi lingvisti nazāla slēdzeņa apzīmēšanai lieto terminu nazāls kontinuants. Jāpiezīmē, ka šajā rakstā šos "nazālos kontinuantus" iztirzā kā nazālos slēdzeņus.

Artikulācijas veidi
Troksnenis
Slēdzenis
Afrikāta
Berzenis
Svelpenis
Skanenis
Nazāls
Flaps, taps
Vibrants
Spraudzenis
Plūdenis
Patskanis
Puspatskanis
Laterāls
Šī lapa, iespējams, satur informāciju fonētiskajā alfabētā, kuru dažas pārlūkprogrammas var attēlot nekorekti.

Visās pasaules valodās ir slēdzeņi un lielākajai daļai ir vismaz [p], [t], [k], [n] un [m]. Vienā samoāņu valodas variantā nav [t] un [n], ziemeļu irokēzu valodās nav lūpeņu [p] un [m], dažās Padžeta līča valodās (sališu, vakašu) nav nazālo līdzskaņu.

Slēdzeņa artikulācija

labot šo sadaļu

Slēdzeņu artikulācijā var izšķirt trīs fāzes:

  • Noslēgšana. Gaisa plūsma caur muti tiek pilnībā noslēgta (no šejienes termins slēdzenis). Nazālajiem slēdzeņiem gaiss izplūst caur degunu.
  • Oklūzija. Nosprostotajā balss traktā tiek radīta spiediena diference (oklūzija).
  • Eksplozija. Gaisa plūsmas atbrīvošana. Eksplozīvo slēdzeņu gadījumā tiek radīts spējš impulss, kas rada dzirdamu skaņu.

Daudzās valodās, kā piemēram malajiešu un vjetnamiešu, zilbes izskaņā slēdzeņiem nav rezultējošās eksplozijas, vai arī slēdzeņa realizācija ir nazāla. Skatīt: Aplozīvs slēdzenis.

Afrikatām rezultējoša gaisa plūsmas atbrīvošana tiek izpausta ar berzeni.

Slēdzeņu klasifikācija

labot šo sadaļu

Papildus artikulācijas vietai slēdzeņus var klasificēt arī pēc tādiem parametriem, kā balsīgums, gaisa plūsmas mehānisms, spriedze, aspirācija, garums, nazalizācija u.c.

Balsīgums (fonācija)

labot šo sadaļu

Balsīgs slēdzenis tiek artikulēts ar vienlaicīgu balss saišu vibrāciju, nebalsīgs slēdzenis - bez vibrācijas. Eksplozīvie slēdzeņi mēdz būt gan balsīgi, gan nebalsīgi, nazālie slēdzeņi lielākoties ir balsīgi.

Gaisa plūsmas mehānisms

labot šo sadaļu

Slēdzeņi var tikt radīti ar vairākiem gaisa plūsmas mehānismiem. Visplašāk izplatītais ir pulmonālā ekspirācija, kad plaušu izelpa gaisa plūsmu izgrūž (ekspirē) caur muti. Visās valodās ir pulmonāli ekspiratoriski slēdzeņi. Dažās valodās slēdzeņi tiek izrunāti ar citiem gaisa plūsmas mehānismiem, kā piemēram glotālā ekspirācija (ežektīvi līdzskaņi) vai velāra inspirācija (klikšķi).

Stiprs slēdzenis (šaurā nozīmē) tiek radīts ar lielāku muskuļu sasprindzinājumu, kā vājš slēdzenis (šaurā nozīmē). Šo parametru ir sarežģīti izmērīt un joprojām notiek debates par tā saukto stipro un vājo līdzskaņu (un patskaņu) veidošanās mehānismu.

Korejiešu valodā ir vairāki slēdzeņi (ㅃ [p͈], ㄸ [t͈], ㄲ [k͈]), dažkārt apzīmēti arī ar ežektīvu līdzskaņu IPA simboliem, kuri tiek izrunāti lietojot "stīvo fonāciju", kas nozīmē, ka skaņas tiek izrunātas ar lielāku balss spraugas sasprindzinājumu, nekā normāli tas ir nebalsīgajiem slēdzeņiem. Netieša stīvās fonācijas pazīme ir sekojošie patskaņi, kas tiek izrunāti ar augstāku pamatfrekvenci, nekā patskaņi, kas seko citiem slēdzeņiem. Augstāku frekvenci izskaidro ar lielāku balss spraugas sasprindzinājumu. Citas šāda veida fonācijas ir gausa, ņurdoša un čīkstoša.

Līdzskaņu tabula

labot šo sadaļu

Starptautiskajā fonētiskajā alfabētā iekļauti sekojoši eksplozīvie slēdzeņi. Nazālie slēdzeņi ir apskatīti atsevišķi.

IPA Apraksts Piemērs
Valoda Ortogrāfija IPA Nozīme
  nebalsīgs bilabiāls eksplozīvs slēdzenis latviešu spāre [spɑːre] spāre
  balsīgs bilabiāls eksplozīvs slēdzenis latviešu bāze [bɑːz̻e] bāze
  nebalsīgs labiodentāls eksplozīvs slēdzenis grieķu σάπφειρος [ˈsafiro̞s̠] safīrs
  balsīgs labiodentāls eksplozīvs slēdzenis
  nebalsīgs lingvolabiāls eksplozīvs slēdzenis tangoa [ee] tauriņš
  balsīgs lingvolabiāls eksplozīvs slēdzenis vao [nan̼d̼ak] šķēps
  nebalsīgs dentāls eksplozīvs slēdzenis latviešu tumsa [ums̻ɑ] tumsa
  balsīgs dentāls eksplozīvs slēdzenis latviešu desa [æs̪ˑɑ] desa
  nebalsīgs alveolārs eksplozīvs slēdzenis nīderlandiešu taal [taːl] valoda
  balsīgs alveolārs eksplozīvs slēdzenis vācu Dach [dax] jumts
  nebalsīgs retroflekss eksplozīvs slēdzenis tamilu எட்டு [eʈʈɯ] astoņi
  balsīgs retroflekss eksplozīvs slēdzenis hindi डेढ़ [ɖeɽʰ] pusotrs
  nebalsīgs palatāls eksplozīvs slēdzenis latviešu kaķis [cis] kaķis
  balsīgs palatāls eksplozīvs slēdzenis latviešu kuģis [kuɟis] kuģis
  nebalsīgs velārs eksplozīvs slēdzenis latviešu kaktuss [kɑkt̪us̪ː] kaktuss
  balsīgs velārs eksplozīvs slēdzenis latviešu gurķis [ɡurcis̪] gurķis
  nebalsīgs uvulārs ekzplozīvs slēdzenis kazahu Қазақ Qazaq [qɑzɑq] kazahs
  balsīgs uvulārs ekzplozīvs slēdzenis inuktituta utirama [ʔutiɢama] tāpēc es atgriežos
  nebalsīgs epiglotāls eksplozīvs slēdzenis agulu [jaʡ] vidus
  nebalsīgs glotāls slēdzenis havajiešu okina [ʔo.ˈki.na] okina (burts)


Latviešu valoda

labot šo sadaļu
 
Eksplozīvie slēdzeņi latviešu valodas vārdā ķipītis.

Latviešu valodas eksplozīvie slēdzeņi ir:

Ārējās saites

labot šo sadaļu