Troksneņi (saukti arī par obstruentiem) ir viena no divām lielajām artikulāciju klasēm. Otra ir skaneņi. Troksnenis tiek izrunāts pārtraucot runas procesā izejošo gaisa plūsmu un tādējādi radot palielinātu gaisa spiedienu balss traktā.

Artikulācijas veidi
Troksnenis
Slēdzenis
Afrikāta
Berzenis
Svelpenis
Skanenis
Nazāls
Flaps, taps
Vibrants
Spraudzenis
Plūdenis
Patskanis
Puspatskanis
Laterāls
Šī lapa, iespējams, satur informāciju fonētiskajā alfabētā, kuru dažas pārlūkprogrammas var attēlot nekorekti.

Obstruentās ir tās artikulācijas, kurās "troksni" rada vai nu balss trakta pilnīga slēgšana (obstrukcija), vai striktūra (dažādu pakāpju gaisa plūsmas bloķēšana). Šajā klasē pastāv pretstats starp balsīgām un nebalsīgām skaņām.

Troksneņi dalās:

Troksneņi prototipiski ir nebalsīgi un balsīgums ir fonācijas opcija. Atšķirībā no troksneņiem skaneņi reti ir nebalsīgi.

Izplatītākie troksneņi labot šo sadaļu

Biežāk sastopamie troksneņi ir slēdzeņi/p, t, k, b, d, g/.

Atsauces labot šo sadaļu

Ian Maddieson, Patterns of Sounds, Cambridge University Press, 1984. ISBN 0-521-26536-3