Pareizticība

(Pāradresēts no Austrumu kristietība)

Pareizticība (baznīcslāvu: Правосла́виѥ, no grieķu: ὀρθοδοξία, orthodoxía) jeb Ortodoksā baznīca, ir kopīgs termins Austrumu Pareizticīgās baznīcas un Senās Austrumu Pareizticīgās baznīcas apzīmēšanai. Pareizticība ir kristietības Austrumu atzars, viens no trim konceptuālajiem kristietības pamatvirzieniem paralēli Romas Katoļu baznīcai un protestantismam. Tā ir autokefālu (patstāvīgu) Baznīcu grupa — "federācija",[1] — kas ir saglabājusi nosacītu teoloģiski doktrinālo vienotību, taču nav vienota strukturāli, tas ir, nav vienota administratīvi autoritatīva centra. Galvenie ir Konstantinopoles, Aleksandrijas, Antiohijas un Jeruzalemes patriarhāti (sākotnēji metropolijas).[2] Konstantinopoles ekumeniskais patriarhāts ir pareizticīgo visaugstākais sēdeklis, tas ir arī visas pasaules pareizticīgo centrs. Ekumeniskais patriarhs ir "pirmais starp līdzīgajiem" (latīņu: primus inter pares) attiecībā uz citiem pareizticīgo patriarhiem. Konstantinopoles primāts iemieso sevī pareizticīgo vienību un koordinē to darbību, taču viņam nav nekādas administratīvās varas.

Pareizticības izplatība pasaulē
Austrumu Pareizticīgā baznīca
  Pamatreliģija (virs 75% ticīgo)
  Galvenā reliģija (50%-75% ticīgo)
  Būtiska minoritātes reliģija (20%-50%)
  Minoritātes reliģija (5% - 20%)
  Neliela minoritātes reliģija (1% - 5%)
Senā Austrumu ortodoksā baznīca
  Pamatreliģija (virs 75% ticīgo)
  Galvenā reliģija (50%-75% ticīgo)
  Būtiska minoritātes reliģija (20%-50%)
  Minoritātes reliģija (5%-20%)
  Neliela minoritātes reliģija (1%-5%)

Par ticības avotiem atzīst Svētos rakstus (Veco un Jauno Derību) un Svēto tradīciju — septiņu ekumenisko koncilu, kā arī vietējo koncilu lēmumus, savus liturģiskos tekstus, baznīcu tēvu sacerējumus. Dieva Trīsvienības trešā persona — Svētais Gars iziet tikai no Tēva. Lielākā daļa pareizticības apakšvirzienu pieturās pie Konstantinopoles liturģiskās tradīcijas. Ģeogrāfiski aptver Austrumeiropu, Balkānu slāvu tautas un Vidusjūras baseina austrumdaļu. Aptuveni 300 miljoni ticīgo.[1] Eiropā (ietverot Krieviju) 2000. gadā bija reģistrēti 158,1 miljoni pareizticīgo (21,7%).[3]

IzveidošanāsLabot

Pareizticības dogmatikas un baznīcas organizācijas pamati veidojās laikā no 2. līdz 8. gadsimtam, un te nozīmīgākie bija pareizticīgās baznīcas tēvi Atanasijs, Basilijs Lielais, Jānis Zeltmute, Damaskas Jānis, Gregors no Nazianzas u.c., kā arī koncili Efesā (431) un Halkedonā (451), kas tika sasaukti, lai precizētu mācību par Kristus dievišķo un cilvēcisko dabu. Atšķirīgu traktējumu attīstību noteica arī apstāklis, ka Bizantija bija daudz vairāk pārmantojusi sengrieķu kultūras tradīcijas un kā daļa klasiskās izglītības tās bija sastopamas vēl ilgi. Tādēļ arī pareizticībā vairāk ienāca grieķu pasaules uztvere, piemēram, uzskats par Dieva klātbūtni pasaulē pareizticībā tika traktēts kā Dieva iemiesošanās Kristū un Baznīcā kā Kristus turpinājumā. Nopietnākas atšķirības liturģijā un dogmatikā sāka parādīties, politiski sabrūkot Romas impērijai un sadaloties Rietumromas un Austrumromas impērijās, zināmā mērā izolējot kristietības centrus austrumos un rietumos vienu no otra. Tās veicināja arī vairāki teoloģiski faktori, piemēram, Rietumu baznīcas tēvu jau no 589. gada Nikejas ticības apliecībā iekļautā piebilde, ka Svētais Gars iziet ne tikai no Tēva, bet arī no Dēla (filioque — “un Dēla”), kuru Konstantinopoles patriarhs nosodīja. Bez tam Konstantinopoles patriarhs kategoriski noraidīja dogmatu, ka Romas pāvests ir Baznīcas augstākā autoritāte (patriarhs 876. gadā to pasludināja par maldu mācību). Pēc Nikejas II koncila 787. gadā, Baznīcas Austrumu virzienos tika noliegts kulta celtnēs izmantot skulptūras, ko plaši izmantoja Rietumromas impērijā, kādu laiku bija aizliegtas arī svētbildes. Šīs un daudzas citas pretrunas noveda pie 1054. gada Lielās shizmas, kas sašķēla līdz tam de iure vienoto kristietību Austrumu un Rietumu Baznīcās.

Terminu „ortodoksāls” sāka lietot 5. gadsimta grieķu kristieši, lai atšķirtu kanonisko ticību no herēzēm, bet par ortodoksālām, jeb pareizticīgām, sevi sāka dēvēt virkne Austrumu Baznīcu pēc tam, kad 5. gadsimtā atšķēlās monofizītu kustība.[1]

Atšķirības no Rietumu kristietībasLabot

Teoloģijā ievērojamākās atšķirības no Rietumu kristietības ir jautājumā par Svētā Gara vietu teoloģijā (filioque diskusija - Austrumu kristietībā neatzīst Svētā Gara iziešanu no Tēva un Dēla, bet gan tikai no Tēva). Pastāv arī citas atšķirības:

  • Iedzimtā grēka traktējumā;
  • lielākā daļa pareizticīgo neatzīst Jēzus Kristus mātes Sv. Marijas nevainīgo ieņemšanu (kaut gan ir arī tie, kas šo mācību atbalsta), taču atzīst viņas uzņemšanu debesīs;
  • Baznīcas hierarhijā (Romas katolismā par Baznīcas redzamo galvu tiek uzskatīts pāvests, kuram ir lielākā vieta un loma Baznīcā, bet pareizitīcībā par Baznīcas vienīgo galvu tiek uzskatīt Kristus, bet visi bīskapi ir vienlīdzīgi, starp baznīcu patriarhiem pastāv tikai goda hierarhija, bet ne varas);
  • raudzētās (vai neraudzētās, kā Rietumos) maizes lietošana, sagatavojot Dāvanas, kuras pēc iesvētīšanas izmanto Eiharistijā (no kā seko arī zīdaiņu nespēja piedalīties šajā Sakramentā);[4][5]
  • atšķirības reliģiskās dzīves tradīcijā (piemēram, rietumu katoļu ritā bērni nesaņem Svēto Komūniju līdz noteiktam vecumam, bet pareizticībā bērni var saņemt Komūniju no mazotnes).[6]

Bieži par Rietumu un Austrumu baznīcu atšķirībām tiek uzskatītas rietumu un austrumu rita atšķirības, kaut gan visas šīs "atšķirības" ir atrodamas abās baznīcās.

Pareizticības iedalījumsLabot

Vēsturiski izveidojušās virkne autokefālu (patstāvīgu) pareizticīgo Baznīcu, kuru liturģijās un dogmatikā ir zināmas savstarpējas atšķirības un kuras savstarpēji administratīvi nav saistītas:

un citas.

Senās Austrumu (nehalkidonas) ortodoksās baznīcas (nav eiharistisko sakaru ar Pareizticīgām baznīcām)

un citas.

Atsauces un piezīmesLabot

LiteratūraLabot

  • Georgijs Florovskis. Austrumu Baznīcas tēvi. - Latvijas Kristīgā Akadēmija: Jūrmala, 2009. - 471 lpp. ISBN Z574618804
  • Austrumu ortodoksālā Baznīca. // Lenglija Mairtla. Pasaules reliģijas. - Zvaigzne ABC: Rīga, 1997. - 96 lpp.
  • Fotis Kontoglou. Sakrālā māksla Austrumu Ortodoksālajā baznīcā.
  • Austrumu Ortodoksālā baznīca. // Pirmie soļi baznīcā. / no krievu val. tulk. Anna Āboliņa ; priekšv. sarakst. Metropolīts Aleksandrs. - Latvijas Pareizticīgās baznīcas Sinode: Rīga, 2007. - 71 lpp.
  • P.Pakalniņš - Ticības mācība // Pareizticīgiem audzēkņiem Latvijas Pareizticīgās baznīcas Sinodes izdevums 1940.g. - 67 lpp

Ārējās saitesLabot