Jaunā Derība jeb Jaunās Derības raksti ir Bībeles daļa, kas vēsta par Jēzus Kristus dzīvi un kristietības pirmsākumiem.

Jaunā Derība ("Tas Jaunais Testaments") latviski (Glika tulkojums, 1685).

Jaunajā Derībā tiek pausts Jēzus evaņģēlijs jeb labā vēsts par to, ka Dievs mīl ikvienu cilvēku un aicina cilvēku atgriezties pie Viņa. Tāpat evaņģēlijā ir vēsts par Dieva valstību, kas darīs galu visām cilvēku ciešanām un īstenos Dieva gribu gan uz Zemes, gan debesīs.

Atšķirībā no Vecās Derības rakstiem, kas, domājams, tika sarakstīti 15.— 4. gadsimtā p.m.ē. ivritā, Jaunās Derības raksti tika sarakstīti 1. gadsimta otrā pusē, sākotnēji grieķu valodas koine variantā (Mateja evaņģēlijs, iespējams, tika vispirms sarakstīts aramiešu valodā un vēlāk pārtulkots uz grieķu valodu).

Etimoloģija labot šo sadaļu

Par jaunas derības slēgšanu starp Dievu un cilvēkiem tiek runāts jau Vecajā Derībā.[1]

Jaunajā Derībā tā ir vienošanās, kuru slēdz Jēzus Kristus starp saviem mācekļiem un tiem, kas ticēs viņu vēstij, no vienas puses un Dievu no otras puses, ka viņi tiks pestīti (glābti no nākamās Dieva tiesas), ja saglabās ticību Dievam un Jēzum Kristum (Dieva sūtnim) līdz galam. Šo derību Jēzus slēdz svētā vakarēdiena laikā pirms savas krustā sišanas, kļūdams par šīs derības starpnieku.

Kanonizēšana labot šo sadaļu

Senākais Jaunās Derības grāmatu saraksts, kas tuvs mūsdienās pazīstamam ir Muratorija kanons (ap 170.-200. g.). Tajā iekļauti četri evaņģēliji, trīspadsmit Pāvila vēstules, Apustuļu darbi, divas Jāņa vēstules, Jūdas vēstule, Jāņa Atklāsmes grāmata, kā arī Salamana gudrības grāmata ar piebildēm un Pētera Atklāsmes grāmata, taču nav iekļauta piemēram, Vēstule ebrejiem. Mums pazīstamās 27 Jaunās Derības grāmatas pirmais nosauca Aleksandrijas bīskaps Atanasijs savā Lieldienu vēstulē 367. gadā. Šo kanonu apstiprināja Hiponas koncils 393. gadā.

Rakstu saraksts labot šo sadaļu

Jaunās Derības rakstus veido 27 raksti un grāmatas, kurus var iedalīt:

  • 1. vēsturiskās grāmatas (4 evaņģēliji un Apustuļu darbi),
  • 2. vēstules (Pāvila, Jēkaba, Pētera, Jāņa un Jūdas vēstules),
  • 3. pravietojumu grāmata (Jāņa atklāsmes grāmata).
Jaunās Derības rakstu saraksts
Latviešu Latīņu Latv. Angl. Min.
Mateja evaņģēlijs Evangelium secundum Matthaeum Mt. Mt Mt
Marka evaņģēlijs Evangelium secundum Marcum Mk. Mk M,Mk
Lūkas evaņģēlijs Evangelium secundum Lucam Lk. Lk L,Lk
Jāņa evaņģēlijs Evangelium secundum Ioannem Jņ. Jn Jn,Jo
Apustuļu darbi Actus Apostolorum Ap.d. Acts A
Pāvila vēstule romiešiem Epistula ad Romanos Rom. Rom Ro
Pāvila 1. vēstule korintiešiem Epistula I ad Corinthios 1Kor. 1 Cor 1C
Pāvila 2. vēstule korintiešiem Epistula II ad Corinthios 2Kor. 2 Cor 2C
Pāvila vēstule galatiešiem Epistula ad Galatas Gal. Gal G
Pāvila vēstule efeziešiem Epistula ad Ephesios Ef. Eph E
Pāvila vēstule filipiešiem Epistula ad Philippenses Fil. Phil Phi
Pāvila vēstule kolosiešiem Epistula ad Colossenses Kol. Col C
Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem Epistula I ad Thessalonicenses 1Tes. 1 Thess 1Th
Pāvila 2. vēstule tesaloniķiešiem Epistula II ad Thessalonicenses 2Tes. 2 Thess 2Th
Pāvila 1. vēstule Timotejam Epistula I ad Timotheum 1Tim. 1 Tim 1T
Pāvila 2. vēstule Timotejam Epistula II ad Timotheum 2Tim. 2 Tim 2T
Pāvila vēstule Titam Epistula ad Titum Tit. Tit T
Pāvila vēstule Filemonam Epistula ad Philemonem Filem. Philem P
Vēstule Ebrejiem Epistula ad Hebraeos Ebr. Heb H
Jēkaba vēstule Epistula Iacobi Jēk. Jas Ja
Pētera 1. vēstule Epistula I Petri 1Pēt. 1 Pet 1P
Pētera 2. vēstule Epistula II Petri 2Pēt. 2 Pet 2P
Jāņa 1. vēstule Epistula I Ioannis 1Jņ. 1 Jn 1J, 1Jn
Jāņa 2. vēstule Epistula II Ioannis 2Jņ. 2 Jn 2J, 2Jn
Jāņa 3. vēstule Epistula III Ioannis 3Jņ. 3 Jn 3J, 3Jn
Jūdas vēstule Epistula Iudae Jūd. Jude J
Jāņa atklāsmes grāmata Apocalypsis Ioannis Jņ. atkl. Rev R

Atsauces labot šo sadaļu

Ārējās saites labot šo sadaļu