Iedzimtais grēks (latīņu: peccatum originale originatum) jeb pirmgrēks ir kristīgās teoloģijas mācība par pārmantotu grēku (vainu), kuru visi cilvēki manto no saviem pirmvecākiem Ādama un Ievas viņu Ēdenes dārzā izdarītā pārkāpuma dēļ.[1] Grēkā krišana aprakstīta Bībeles (Vecās Derības) Pirmās Mozus grāmatas 3. nodaļā. Iedzimtais grēks tiek uzskatīts par visu padarīto jeb aktuālo grēku cēloni.

Pirmvecāki Ādams un Ieva