Priesteris (no sengrieķu: πρεσβύτερος (presbyteros) — 'vecākais') vai priesteriene ir persona, kas izpilda un vada reliģiskos rituālus un dažkārt tiek uzskatīts par starpnieku starp dievu, dievībām un cilvēkiem. Priesteri ir gandrīz visās reliģijās, tie ir gan kristietībā, jūdaismā, sintoismā, hinduismā un tā tālāk. Islāmā nav priesteru, jo netiek uzsvērta īpaša starpniecība starp Dievu un cilvēkiem.

Romiešu statuja, kurā attēlota Izīdas priesteriene

Kristietībā vārdu "priesteris" lieto Romas Katoļu baznīcā un Austrumu Pareizticīgajā baznīcā. Katoļu baznīcas hierarhijā tā ir amatpersona vai mācītājs, kas pēc nozīmes ir starp bīskapu un diakonu. Protestantismā (izņemot Anglikāņu baznīcu) parasti nav priesteru; tā vietā lieto vārdu mācītājs.