Vestiena (aizsargājamo ainavu apvidus)

aizsargājamo ainavu apvidus
Šis raksts ir par aizsargājamu dabas teritoriju. Par ciemu skatīt rakstu Vestiena.

Vestiena ir aizsargājamo ainavu apvidus Madonas novadā, apmēram no Ērgļiem rietumos līdz Zelgauskai austrumos. Teritorija dibināta, lai saglabātu un aizsargātu Vidzemes augstienes ainavu un dabas daudzveidību. Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus ietver Vidzemes augstienes centrālo daļu ar Latvijas augstāko virsotni – Gaiziņkalnu –, kā arī citus apkārtējos lielpaugurus, kuru augstums pārsniedz 270 metrus virs jūras līmeņa (Sirdskalns, Abrienas kalns, Bolēnu kalns un citi). Teritorijā ietilpst gan ainaviski, gan bioloģiski vērtīga Vestienas ezeru grupa - Kāla ezers, Talejas ezers, Ilziņas ezers un citi.

Vestiena
Vestiena (Latvija)
Vestiena
Vestiena
Tips aizsargājamo ainavu apvidus
Atrašanās vieta Valsts karogs: Latvija Latvija, Madonas novada Aronas pagasts, Bērzaunes pagasts, Ērgļu pagasts, Jumurdas pagasts, Vestienas pagasts.
Koordinātas 56°53′26″N 25°53′55″E / 56.89042°N 25.89853°E / 56.89042; 25.89853Koordinātas: 56°53′26″N 25°53′55″E / 56.89042°N 25.89853°E / 56.89042; 25.89853
Platība 27114 ha
Dibināts 1977
Pārvaldes institūcija Dabas aizsardzības pārvalde

Teritorijā ietilpst dabas parks Gaiziņkalns, dabas liegumi Ilziņa ezers un Kāla ezera salas, dabas piemineklis Bolēnu Acu avots, kā arī Vestienas muižas aleja.

Šeit sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu: lielā brūnkāte (Orbanache pallidiflora), spilvainais ancītis (Agrimonia pilosa), jumstiņu gladiola (Gladiolus imbricatus), stāvlapu dzegužpirkstīte (Dactylorhiza incarnata), divjoslu airvabole (Graphoderus bilineatus), spilgtā purvuspāre (Leucorrhinia pectoralis), kārklu zaigraibenis (Apatura iris), lielais torņgliemezis (Ena montana), akmeņgrauzis (Cobitis taenia), platgalve (Cottus gobio), strauta nēģis (Lampetra planeri), mazais ērglis (Aquila pomarina), grieze (Crex crex), vakarlēpis (Caprimulgus europaeus), sila cīrulis (Lullula arborea), svītrainais ķauķis (Sylvia nissoria), ūdrs (Lutra lutra), dīķa naktssikspārnis (Myotis dasycneme).[1] Tā ir Natura 2000 teritorija.