Hektārs (ha) ir viena no metriskās sistēmas atvasinātajām laukuma mērvienībām.

1 hektārs ir vienāds ar: