Valsts pārvaldes iestādes Latvijā

Valsts pārvaldes iestāžu uzskaitījums Latvijā.

Pārvaldes iestāžu veidi labot šo sadaļu

Latvijas Republikas Satversmes 58.pants paredz, ka Ministru kabinetam ir padotas valsts pārvaldes iestādes. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas. Valsts pārvaldes iestādes tiek iedalītas tiešās pārvaldes iestādēs un pastarpinātās pārvaldes iestādēs.[1]

Tiešās pārvaldes iestādes — visas iestādes, kas juridiski pieder Latvijas Republikai. Ministrijas un citas Ministru kabinetam, Ministru prezidentam vai ministram tieši pakļautas pārvaldes iestādes, un arī to padotībā esošas iestādes. Ministrijas ir tiešās pārvaldes augstākās iestādes, kuru kompetencē ir valsts politikas izstrāde un kas ir tieši padotas Ministru kabineta loceklim. 2010. gadā Ministru kabineta locekļu pakļautībā atrodas 99 un pārraudzībā — 133 tiešās pārvaldes iestādes.

Pastarpinātās pārvaldes iestādes — pašvaldību un citu atvasināto publisko tiesību juridisko personu izveidotās iestādes. Attiecībā uz pastarpināto pārvaldi prioritāra ir šo institūciju autonomija, tāpēc padotība Ministru kabinetam attiecībā uz tām nozīmē pārraudzību (tiesiskuma kontroli), proti, valdībai jāgarantē, ka pastarpinātā pārvalde tās autonomā kompetencē nodotos uzdevumus veic tiesiski.[2]

Statistika labot šo sadaļu

Latvijā, 2017. gadā 15% no iedzīvotājiem strādāja sabiedriskajā sektorā, 30% privātajā sektorā, bet 55% bija nenodarbināti.[3] Pavisam sabiedriskajā sektorā, 2019. gadā, Latvijā strādāja 290 065 cilvēku.[4]

Vispārējā valdības sektorā atrodas ap 223 000 cilvēku, jeb 11% no Latvijas iedzīvotāju skaita. Kopumā valsts budžeta pārvaldes iestādes Latvijā nodarbina ap 60 000 cilvēku, no kuriem 11 300 cilvēku ir ierēdniecībā.[3][4]

Eiropas Savienībā pēc valsts pārvaldē strādājošo skaita uz nodarbināto skaitu valstī, Francija ir pirmajā vietā ar 9,11%, Slovākija 8,40%, Zviedrija 7,14%, un Latvija pēc valsts pārvaldē strādājošo skaita ieņem 4. vietu Eiropas Savienībā ar 6.96 % no kopējo nodarbināto iedzīvotāju skaita, pēc kā seko Igaunija — 6,06%, Lietuva 5,9%, Dānijā 5,26%, Somijā 4,35%.[4]

Valsts pārvaldes iestādes labot šo sadaļu

Saraksts ar Latvijas ministriju padotībā esošām iestādēm, valsts pārvaldes iestādēm un kapitālsabiedrībām (VAS, VSIA, u,c,),[5] kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja.

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija labot šo sadaļu

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija labot šo sadaļu

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija labot šo sadaļu

Kapitālsabiedrības labot šo sadaļu

 • AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (iepriekš VAS “Privatizācijas aģentūra”)
 • AS Latvenergo (koncerns)
  • AS "Sadales tīkls"
  • AS Latvijas elektriskie tīkli
  • AS Enerģijas publiskais tirgotājs
  • OÜ Elektrum Eesti
  • UAB Elektrum Lietuva
 • SIA Latvijas standarts (LVS)
 • SIA Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs (LNMC)

Latvijas Republikas Finanšu ministrija labot šo sadaļu

Kapitālsabiedrības labot šo sadaļu

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija labot šo sadaļu

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija labot šo sadaļu

Tiešā pārvaldība labot šo sadaļu

 • Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
 • Valsts izglītības satura centrs (VISC)
 • Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD)
 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA)
 • Latvijas Zinātnes padome (LZP)
 • Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs (AIC)
 • Latviešu valodas aģentūra (LVA)
 • Studiju un zinātnes administrācija (SZA) (likvidēta 2020. gadā; apvienota ar VIAA)[20]
 • Aizkraukles Profesionālā Vidusskola
 • Daugavpils Būvniecības Tehnikums
 • Daugavpils Tehnikums
 • Daugavpils Tirdzniecības Profesionālā Vidusskola
 • Jēkabpils Agrobiznesa Koledža
 • Jelgavas Tehnikums
 • Kandavas Lauksaimniecības Tehnikums
 • Latvijas sporta muzejs
 • Liepājas Jūrniecības Koledža
 • Malnavas Koledža
 • Murjāņu sporta ģimnāzija
 • Ogres Tehnikums
 • Olaines Mehānikas un Tehnoloģijas Koledža
 • Priekuļu Tehnikums
 • Profesionālās Izglītības Kompetences Centrs "Kuldīgas Tehnoloģiju un Tūrisma Tehnikums"
 • Profesionālās Izglītības Kompetences Centrs "Liepājas Valsts Tehnikums"
 • Profesionālās Izglītības Kompetences Centrs "Rīgas Tehniskā Koledža"
 • Rēzeknes Tehnikums
 • Rīgas 1. Medicīnas Koledža
 • Rīgas 3. Arodskola
 • Rīgas Celtniecības Koledža
 • Rīgas Mākslas un Mediju Tehnikums
 • Rīgas Stila un Modes Tehnikums
 • Rīgas Tirdzniecības Profesionālā Vidusskola
 • Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni"
 • Valmieras Tehnikums
 • Ventspils Tehnikums

Atvasinātās publiskās personas pārvaldībā labot šo sadaļu

Kapitālsabiedrības labot šo sadaļu

 • SIA Bobsleja un kamaniņu trase Sigulda (BKT)
 • VSIA Kultūras un sporta centrs Daugavas stadions (Daugavas stadions)
 • VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (RTRIT)
 • SIA Sporta centrs Mežaparks (SCM)
 • SIA Tenisa centrs Lielupe (TCL)

Latvijas Republikas Klimata un enerģētikas ministrija labot šo sadaļu

Kapitālsabiedrības labot šo sadaļu

Latvijas Republikas Kultūras ministrija labot šo sadaļu

Kapitālsabiedrības labot šo sadaļu

Padotībā esošās izglītības iestādes labot šo sadaļu

Latvijas Republikas Labklājības ministrija labot šo sadaļu

 • Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)[30] — tiešās pārvaldes iestāde, kas izveidota, lai īstenotu valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)[31][32] — mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
 • Valsts darba inspekcija (VDI)[33] — tiešās pārvaldes iestāde, kuras galvenā funkcija ir valsts uzraudzības un kontroles īstenošana darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
 • Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale"
 • Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"
 • Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme"
 • Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)

Kapitālsabiedrības labot šo sadaļu

 • VSIA Šampētera nams (ŠN)

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija labot šo sadaļu

Padotībā esošas iestādes labot šo sadaļu

 • Valsts dzelzceļa administrācija (VDA)[34][35]
 • Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija (VDZTI)[36][37]
 • Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs (TNGIIB)
 • VA Civilās aviācijas aģentūra (CAA)

Kapitālsabiedrības labot šo sadaļu

Kapitālsabiedrības, kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja:

 • VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD)
 • VAS Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU)
 • VAS Latvijas dzelzceļš (LDz)
  • SIA LDZ Cargo[38][39]
  • SIA LDZ ritošā sastāva serviss
  • SIA LDZ Loģistika
  • SIA LDZ apsardze
  • SIA LDZ infrastruktūra
  • AS LatRailNet
 • VAS Latvijas gaisa satiksme (LGS)
 • VAS Latvijas Jūras administrācija (LJA)
 • VAS Latvijas Pasts (LP)
 • VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC)
 • VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC)
 • VAS Starptautiskā lidosta “Rīga” (RIX)
 • AS Pasažieru vilciens (PV)
 • AS Ventas osta (VO)
 • VSIA Autotransporta direkcija (ATD)
 • SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL)
 • Privāta kapitālsabiedrība: AS Air Baltic Corporation (80,05 % kapitāldaļu)

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija labot šo sadaļu

 • Juridiskās palīdzības administrācija
 • Datu valsts inspekcija (DVI)[40]
 • Ieslodzījuma vietu pārvalde
 • Juridiskās palīdzības administrācija
 • Patentu valde
 • Uzņēmumu reģistrs
 • Maksātnespējas kontroles dienests (agrāk Maksātnespējas Administrācija)
 • Satversmes aizsardzības birojs (SAB)[41]
 • Tiesu administrācija
 • Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija (UGFA)
 • Valsts probācijas dienests
 • Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB)
 • Valsts Valodas Centrs (VVC)[42][43]
 • Valsts zemes dienests (VZD)

Kapitālsabiedrības labot šo sadaļu

 • VAS Tiesu namu aģentūra (TNA)
 • VSIA Latvijas Vēstnesis (LV)

Latvijas Republikas Veselības ministrija labot šo sadaļu

Kapitālsabiedrības labot šo sadaļu

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija labot šo sadaļu

Padotībā esošas iestādes labot šo sadaļu

Kapitālsabiedrības labot šo sadaļu

 • VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC)
 • VAS Elektroniskie sakari[46] — nodrošina radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldību.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija labot šo sadaļu

Kapitālsabiedrības labot šo sadaļu

Ministru prezidenta padotībā esošās iestādes labot šo sadaļu

Valsts kanceleja labot šo sadaļu

 • Valsts administrācijas skola (VAS)[47][48]

Citas institūcijas labot šo sadaļu

Citas kapitālsabiedrības labot šo sadaļu

 • Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
 • AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" (konsolidēts) — 40 % Finanšu ministrija; 30 % Ekonomikas ministrija; 30 % Zemkopības ministrija[50]
  • KS "Imprimatur Capital Seed Fund" (100 %)
  • KS "Buildit Latvia Pre-Seed Fund" AIF (100 %)
  • KS "Commercialization Reactor Pre-seed Fund" AIF (100 %)
  • KS "Overkill Ventures Fund I AIF" (100 %)

Izmantotie saīsinājumi:

Skatīt arī labot šo sadaļu

Atsauces labot šo sadaļu

 1. «Latvijas Republikas Satversme».
 2. «Latvijas Republikas Ministru Kabinets: Valsts pārvaldes politika». tap.mk.gov.lv. Skatīts: 2021-03-30.
 3. 3,0 3,1 lvportals.lv. «Cik liela ir valsts pārvalde - LV portāls». lvportals.lv (latviešu). Skatīts: 2021-03-30.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 «VALSTS PĀRVALDĒ NODARBINĀTO SKAITS (2019)». Valsts kanceleja.
 5. «Parskats_par_valsts_kapitalsabiedribam_un_dalam_2018_gada_atverums(1).pdf». Pārresoru koordinācijas centrs.[novecojusi saite]
 6. «Militārās izlūkošanas un drošības dienesta nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 7. «Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 8. «Latvijas institūta nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 9. «Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 10. «Sākumlapa | Būvniecības valsts kontroles birojs». www.bvkb.gov.lv. Skatīts: 2021-04-01.
 11. «Aktualitātes». www.latak.gov.lv. Skatīts: 2021-04-01.
 12. «Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 13. «Patērētāju tiesību aizsardzības likums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 14. «Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 15. «Iepirkumu uzraudzības biroja nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 16. «Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 17. «Valsts drošības dienests». vdd.gov.lv. Arhivēts no oriģināla, laiks: 2021-03-28. Skatīts: 2021-04-01.
 18. «Sākumlapa | Iekšlietu ministrijas informācijas centrs». www.ic.iem.gov.lv. Skatīts: 2021-04-01.
 19. «Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 20. «VIAA pārņem studiju kredītu administrēšanas funkciju». Valsts izglītības attīstības aģentūra. Arhivēts no oriģināla, laiks: 2020-10-28. Skatīts: 2021-04-01.
 21. «Latvijas Nacionālais Arhīvs». www.arhivi.gov.lv. Skatīts: 2021-04-01.
 22. «Latvijas Nacionālā arhīva nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 23. «Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 24. «Sākumlapa | Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde». www.nkmp.gov.lv. Skatīts: 2021-04-01.
 25. «Nacionālais Kino Centrs» (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 26. «Sākums». Latvijas Nacionālais kultūras centrs (angļu). Skatīts: 2021-04-01.
 27. «Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 28. «Sākumlapa | Kultūras informācijas sistēmu centrs». www.kis.gov.lv. Skatīts: 2021-04-01.
 29. «Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 30. «Sākumlapa | Nodarbinātības valsts aģentūra». www.nva.gov.lv. Skatīts: 2021-04-01.
 31. «Par mums | Sociālās integrācijas valsts aģentūra». www.siva.gov.lv (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 32. «Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 33. «Sākumlapa | Valsts darba inspekcija». www.vdi.gov.lv. Skatīts: 2021-04-01.
 34. «Latvijas dz. administrācija -Aktualitātes». www.vda.gov.lv. Skatīts: 2021-04-01.
 35. «Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 36. «Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-03-30.
 37. «Latvijas dz. TI». www.vdzti.gov.lv. Skatīts: 2021-04-01.
 38. «KP soda VAS “Latvijas dzelzceļš” kapitālsabiedrību SIA “LDZ CARGO” par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu | Konkurences padome». www.kp.gov.lv (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 39. «Par licences pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LDZ Cargo"». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 40. «Sākumlapa | Datu valsts inspekcija». www.dvi.gov.lv. Skatīts: 2021-04-01.
 41. «Satversmes aizsardzības biroja likums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 42. «Nolikums». vvc.gov.lv. Skatīts: 2021-04-01.
 43. «Valsts valodas centra nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 44. «Sākumlapa | Valsts reģionālās attīstības aģentūra». www.vraa.gov.lv. Skatīts: 2021-04-01.
 45. «Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 46. «Kas mēs esam?». www.vases.lv (latviešu). 2016-04-20. Skatīts: 2021-04-01.
 47. «Par mums | Valsts administrācijas skola». www.vas.gov.lv (latviešu). Skatīts: 2021-04-03.
 48. «Valsts administrācijas skolas nolikums». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-03.
 49. «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem». LIKUMI.LV (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.
 50. «Vēsture | ALTUM». altum.lv (latviešu). Skatīts: 2021-04-01.