Vidzemes Augstskola

Vidzemes Augstskola (ViA) ir viena no Latvijas reģionālajām augstskolām, kas dibināta 1996. gadā Valmierā. Tajā ir divas fakultātes — Inženierzinātņu fakultāte un Sabiedrības zinātņu fakultāte.

Vidzemes Augstskola

Vidzemes Augstskola logo.svg

Moto Vidzemes Augstskola — Augsne izaugsmei!
Valsts Karogs: Latvija Latvija
Dibināta 1996. gadā
Atrašanās vieta Cēsu iela 4, Valmiera, Karogs: Latvija Latvija
Tips Valsts augstskola
Rektors Gatis Krūmiņš
Pasniedzēji 65
Studenti 742 (2018)
Mājaslapa www.va.lv

Vīzija — ViA ir starptautiski atpazīstama reģionāla augstākās izglītības, zinātnes, zināšanu pārneses un ideju līderības platforma, kas piedāvā digitālā laikmeta ekosistēmu daudzpusīgām iespējām profesionālās augstākās izglītības iegūšanā un starpdisciplināras pētniecības veikšanā, proaktīvi atbildot uz sabiedrības izaicinājumiem.

Misija — ViA misija ir veicināt zināšanu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību reģionālā un nacionālā līmenī, nodrošinot privāto un publisko sektoru ar augsta līmeņa profesionāļiem, kā arī veicot pētniecību sabiedriski aktuālu problēmu risināšanai.

Studiju virzieni un programmasLabot

Vidzemes Augstskolā ir 6 studiju virzieni — Biznesa vadība; Informācijas tehnoloģijas; Komunikācija; mediji un pārvaldība; Mehatronika; Tūrisms un atpūta; Būvniecība.

Tiek īstenotas šādas programmas:

  • 1. līmeņa profesionālā studiju programmas Informācijas tehnoloģijās (ITk), Mehatronika (MTk), Koka ēku celtniecība un ekobūves (KECE);
  • bakalaura studiju programmas Biznesa vadībā (BV), Informācijas tehnoloģijās (IT), Komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās (KSA), Mediju studijās un žurnālistikā (MSŽ), Tūrisma organizācijā un vadībā (TOV), Mehatronika (MT);
  • maģistra studiju programmas Biznesa vides vadībā, Tūrisma stratēģiskā vadībā, Virtuālā realitāte un mobilās tehnoloģijas, Kibedrošības inženierija, Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība, kā arī Mediju un informācijas pratība.

PētniecībaLabot

Vidzemes Augstskola ir reģistrēta Latvijas Republikas Zinātnisko institūtu reģistrā 2015. gada 15. jūlijā. ViA pētniecība un pētniecības stratēģija ir atbilde jaunajiem izaicinājumiem, ko rada pāreja uz zināšanu sabiedrību un globalizācija. ViA pētniecības ilgtermiņa mērķis ir radīt un piemērot jaunas nākamās paaudzes zināšanu sabiedrības tehnoloģijas.

ViA vienotais pētījumu virziens ir Digitālie risinājumi sociālajiem izaicinājumiem. Kopš 2017. gada sākuma pētījumu virzienā tiek īstenoti šādi apakšvirzieni: Tautsaimniecības viedās tehnoloģijas un ekobūves, Virtuālās realitātes tehnoloģijas un vizualizācija, E-studiju pārvaldība un tehnoloģijas, Sociotehnisku sistēmu modelēšanas tehnoloģijas, Ilgtspējīga tautsaimniecība un zināšanu sabiedrība, Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas.

ViA pētnieciskā darbība norisinās divos pētniecības institūtos: Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI), un Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts (SSII).

HESPI misija ir veikt atvērtu un radošu zinātnisko darbību, balstītu profesionālos, akadēmiskos un lietišķos pētījumos, to rezultātus publiskot un iekļaut Vidzemes Augstskolas studiju programmās, veicināt to pielietojamību starptautiskā, valsts, reģiona un vietējā gudrā sabiedrības attīstībā.

SSIILabot

Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts (SSII) ir Vidzemes Augstskolas  zinātniska struktūrvienība. Direktors: Dr.sc.ing. Ginta Majore.

Pētījumu virzieni un kompetences: Virtuālās realitātes tehnoloģijas, vizualizācija un datorredze, Sociotehnisku sistēmu modelēšanas tehnoloģijas, E-studiju pārvaldība un tehnoloģijas, Tautsaimniecības viedās tehnoloģijas un ekobūves, Mehatronika.

Projekti:

* 2019. H2020. Stargate

* 2018. un 2019. Valmieras pašvaldības grants. 5G tehnoloģiju sniegto sociotehnisko iespēju analīze un piedāvājuma izstrāde viedās pilsētvides un pētījumu projektu attīstībai

*2019. COST Action - Digital Economy and the Society of the Future

* 2FP7-ICT -2009-5 IP projekts CHOReOS (2010-2014) “Large Scale Choreographies for the Future Internet”

* ICT-2011-7 IP projekts FUPOL (2011-2015) “Future Policy Modelling”

VēstureLabot

1996. gadā Vidzemes reģiona pašvaldības sadarbībā ar Ziemeļvidzemes Ministru padomi, Norvēģijas Ārlietu ministriju un Lillehammeres augstskolu Norvēģijā nodibināja Vidzemes Augstskolu. ViA savu darbību uzsāka ar četrām 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām — Politikas zinātne, Ekonomika un vadība, Tūrisma organizācija un vadība, Psiholoģija un sabiedriskās attiecības.

2000. gadā ViA pirmajā izlaidumā augstskolu absolvēja 57 jauni speciālisti.
2001. gadā ViA piešķīra valsts augstskolas statusu. Tika uzsākta jauna profesionālā bakalaura programma — Informācijas tehnoloģijas.
2004. gadā ViA uzsāka divas maģistra programmas — Sabiedrības pārvaldība un Tūrisma stratēģiskā vadība, kā arī uzsāka pirmo koledžas līmeņa programmu — Informācijas tehnoloģijas.
2005. gadā četras 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (Biznesa vadība, Komunikācijas un sabiedriskās attiecības, Politoloģija, Tūrisma organizācijas un vadība) ieguva profesionālā bakalaura programmu statusu.
2006. gadā ViA uzsāka maģistra programmu — Sociotehnisko sistēmu inženierija.
2008. gadā ViA uzsāka maģistra programmu — Biznesa Vides Vadība.
2012. gadā ViA uzsāka BVV maģistra programmu angļu valodā.

2013. gadā ViA kļuva par pirmo augstākās izglītības iestādi Baltijā, kas ieguva Eko augstskolas titulu [1].

2015.g. ViA ieguva zinātniskās institūcijas statusu

2016. gada 27. septembrī Vidzemes Augstskola svinēja 20 gadu jubileju.

2017. gada 28.—30. aprīlī Vidzemes Augstskolā norisinājās pirmais Papildinātās un Virtuālās Realitātes Hakatons Latvijā, ko rīkoja Overly sadarbībā ar Anatomy Next un Vidzemes Augstskolu (ViA).

2018.gada 30. maijā, Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra piešķīra licences divām jaunām Vidzemes Augstskolas maģistra studiju programmām: “Mediju un informācijas pratība” un “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas”.

2018. gada 13. jūnijā Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra piešķīra licenci Vidzemes Augstskolas maģistra studiju programmai “Kiberdrošības inženierija”.

2019.g. ViA izveidota UNESCO katedra "Biosfēra un cilvēks".

VadībaLabot

ViA augstākā vadības un lēmējinstitūcija ir satversmes sapulce, kuru ievēl uz 2 gadiem. Savukārt senāts ir vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina ViA darbības kārtību un noteikumus.

RektoriLabot

Studentu apvienībaLabot

Vidzemes Augstskolas studentu tiesību un interešu pārstāvības institūcija ir Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība. Biedrības pastāvīgi funkcionējošā izpildinstitūcija ir Prezidents, ko ievēl Vidzemes Augstskolas pilna laika studenti uz vienu gadu. Prezidenta kārtējās vēlēšanas notiek oktobra trešajā nedēļā. Biedrības lietu pārzināšanai un uzdevumu izpildei tiek izveidota Valde, ko izveido Prezidents, bet apstiprina Vidzemes Augstskolas Padome.

Studentu aktivitātesLabot

Vidzemes Augstskolā darbojas Debašu klubs Vidzemes Augstskolas Debašu Klubs, Improvizācijas teātris ViaGars, AIESEC Latvija Valmieras nodaļa, Koris SKAN, studentu korporācijas Gersicania kopa, kā arī Latvijas kristīgo studentu biedrības Valmieras nodaļa. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespējas spēlēt basketbolu, florbolu, futbolu, frisbiju u.c.
Augstskolā norisinās ikgadējas balles, par tradīcīju kļuvušas ir trīs — Augstskolas dzimšanas dienas svinības, Ziemassvētku balle, kā arī Cukurballe (Valentīndienas ietvaros). Tāpat par ikgadēju tradīcīju kļuvušas tādas aktivitātes kā Vidzemes Augstskolas Studentu apvienībasa rīkotas iesvētības un arī studentu pašu rīkotie ralliji — gan kājām, gan laivām.

Vidzemes Augstskolas tradīcijasLabot

Baltijas Starptautiskā vasaras skola (BISS)

Vidzemes Augstskolas studentu pētniecisko darbu konference

Skolēnu un pedagogu konferences

Labdarības koncerts

AtsaucesLabot

Ārējās saitesLabot