Valmieras rajona padome bija Valmieras rajona pašvaldības pārvalde no 1994. līdz 2009. gadam. To veidoja 23 Valmieras rajona pilsētu domju (Valmieras, Mazsalacas un Rūjiena), pagastu padomju (Bērzaines pagasta, Burtnieku pagasta, Brenguļu pagasta, Dikļu pagasta, Jeru pagasta, Ipiķu pagasta, Lodes pagasta, Kauguru pagasta, Ķoņu pagasta, Kocēnu pagasta, Naukšēnu pagasta, Ramatas pagasta, Rencēnu pagasta, Skaņkalnes pagasta, Sēļu pagasta, Valmieras pagasta, Vaidavas pagasta, Vilpulkas pagasta, Zilākalna pagasta) un novada domes (Burtnieku novada) priekšsēdētāji. Bez pašvaldību vadītājiem, Valmieras rajona padomes sastāvā bija arī izpildinstitūcijas, kas nodrošina padomes pieņemto lēmumu izpildi, organizē padomes darbu un tehnisko apkalpošanu.

Priekšsēdētāji no 1994.gada labot šo sadaļu

Lēmējinstitūcija labot šo sadaļu

Valmieras rajona padomes lēmējinstitūcija bija rajona padome, kas pieņēma lēmumus, noteica struktūru, izstrādāja savu budžetu, lēma par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā izpildīt valsts pārvaldes deleģēto funkciju un uzdevumu izpildi. Rajona padome atbilstoši kompetencei bija atbildīga par tās izpildinstitūciju un uzņēmumu tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Komitejas labot šo sadaļu

Valmieras rajona padomes komitejas izstrādā padomes lēmumu projektus. Komitejas sastāvs tiek ievēlēts no padomes locekļu vidus. Kopā ir 5 komitejas: Finanšu un budžeta komiteja, Tautsaimniecības un ekonomikas komiteja, Būvniecības un reģionālās attīstības komiteja, Izglītības, kultūras un sporta komiteja, Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komiteja.

Izpildinstitūcijas labot šo sadaļu

Valmieras rajona padomes izpildinstitūcijas nodrošina padomes pieņemto lēmumu izpildi, organizē padomes darbu un tehnisko apkalpošanu. Lietvedības daļa, Grāmatvedības uzskaites dienests, Sociālo un medicīnas lietu daļa, Kultūras un sporta daļa, Attīstības daļa, Informācijas tehnoloģiju daļa, Skolu pārvalde, Būvvalde.

Iestādes labot šo sadaļu

Valmieras rajona padomes pakļautībā bija Valmieras rajona bērnu un ģimenes centrs “Pārgauja”.

Kapitālsabiedrības labot šo sadaļu

Valmieras rajona padome bija kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
SIA "Vidzemes slimnīca"
SIA "Mazsalacas slimnīca"
SIA "Neatliekamā medicīniskā sabiedrība"
SIA "VTU Valmiera"
SIA "Jāņa Daliņa stadions"
SIA "Rūjienas TV"
SIA "Burtnieku ezera pārvalde"

Dalība labot šo sadaļu

Valmieras rajona padome bija dalībnieks šados nodibinājumos:
nodibinājumā „Vidzemes attīstības aģentūra
biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība
Veselību veicinošo pašvaldību apvienībā

Starptautiskā sadarbība labot šo sadaļu

Kopš 1994. gada bija sadarbība ar Giterslo apriņķi Vācijā. Kopš 2001. gada bija sadarbība ar Oplandes apgabalu Norvēģijā.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas - ar 2009. gada 1.jūliju labot šo sadaļu

Pēc administratīvi teritoriālās reformas — ar 2009. gada 1.jūliju, Valmieras rajona padome vairs nepastāv un tā vietā izveidoja Valmieras rajona padomes administrāciju, kuru vadīja Didzis Endzeliņš, bijušais Valmieras rajona padomes jurists. Šo administrāciju veidoja Lietvedības daļa ar 4 darbiniekiem iepriekšējo 9 vietā, Grāmatvedības uzskaites dienests ar 2 darbiniekiem iepriekšējo 4 vietā, Izglītības pārvalde ar 4 darbiniekiem iepriekšējo 8 vietā un Būvvalde (4 darbinieki). Tika pilnībā likvidētas štata vietas un atlaisti darbinieki Attīstības daļā, Kultūras un sporta daļā, Sociālo un medicīnas lietu daļā un Informācijas tehnoloģiju daļā.

Ārējās saites labot šo sadaļu