Valda Baroniņa, dzimusi Tabaka (1955) ir latviešu bioloģe, botāniķe, specializējusies augu taksonomijā, ģeogrāfijā, biotopu kartēšanā un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādāšanā.

Valda Baroniņa
Personīgā informācija
Dzimusi 1955. gada 4. martā (69 gadi)
Valsts karogs: Padomju Savienība Rīga, Latvijas PSR, PSRS (tagad Karogs: Latvija Latvija)
Tautība latviete
Vecāki Kārlis Tabaks, Laima Tabaka
Zinātniskā darbība
Zinātne botānika
Darba vietas
Alma mater Latvijas Universitāte
Sasniegumi, atklājumi Grīšļu ģints Latvijas florā (2003), Gaujas nacionālā parka un citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju floras izpēte,Latvijas biotopu kartēšanas projekta vadīšana

Dzīvesgājums

labot šo sadaļu

Dzimusi 1955. gada 4. martā Rīgā Kārļa Tabaka un botāniķes Laimas Tabakas ģimenē. Mācījusies Rīgas 49. vidusskolā. 1978. gadā absolvēja Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti botānikas specialitātē. Darba gaitas uzsākusi kā skolotāja Rīgas 9. maiņu vidusskolā.

1982. gadā sākusi strādāt LPSR Zinātņu Akadēmijas Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijā kā vecākā laborante, 1987. gadā ievēlēta par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieci. No 1993. līdz 2001. — asistente. Botānikas laboratorijā Dr. biol. Laimas Tabakas vadībā Valda Baroniņa iesaistījās pētījumos par Latvijas floru, augu sistemātiku un ģeogrāfiju, strādāja pie taksonomiski sarežģītās grīšļu dzimtas (Cyperaceae) taksonomijas, izplatības un aizsardzības jautājumiem. Piedalījusies populārzinātniskās Latvijas PSR Sarkanās grāmatas un Latvijas Sarkanās grāmatas (2003) sarakstīšanā.

Papildinājusi zināšanas Sanktpēterburgā V. L. Komarova Botānikas institūtā, Tartu Universitātes un Maskavas Valsts univeritātes herbārijos un bibliotēkās.

No 2000. gada V. Baroniņa strādā Latvijas Dabas fondā kā augu sugu un biotopu eksperte. Vadījusi dabas aizsardzības plānu izstrādi vairākām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Klāņu purvs,[1] Aizkraukles purvs, Melnā ezera purvs,[2] Ukru gārša, Zvārdes meži[3]), piedalījusies Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu kartēšanā Lietuvā (2012—2014) un Latvijā (2017—2019). Latvijas Botāniķu biedrības biedre.

 
Grāmata "Kas aug dabiskās pļavās?", kuras sastādītāja ir V. Baroniņa

Valdas Baroniņas ievāktais ziedaugu un paparžaugu herbārijs glabājas LU Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas herbārijā (starptautiskais herbārija kods — LATV).

 1. Baroniņa V. Gaujas nacionālā parka Murjāņu-Siguldas rekreācijas zonas flora un veģetācija. Rīga, 1978.
 2. Табака Л., Барониня В. Флора интенсивно используемой рекреационной зоны национального парка “Гауя” и ее охрана. Растительный мир охраняемых территорий. Рига, 1978.
 3. Табака Л., Барониня В. Флористическая структура интенсивно используемой (рекреационной) зоны. Флора и растительность Латвийской ССР. Северо-восточный геоботанический район. Рига,1979.
 4. Baroniņa V. Villainās gundegas — Ranunculus lanuginosus L. — un birztalu gundegas — R.nemarosus DC. — izplatība Latvijā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1983.
 5. Baroniņa V., Lodziņa I. Jūrmalas ūdensgundega — Batrachium baudotii (Godr.) F.Schultz — jauna suga Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1984.
 6. Baroniņa V. Pļavas zeltstarītes — Gagea pratensis (Pers.)Dumort. — un iesārtās zeltstarītes — G.erubescens (Bess.)Schult.et Schult.fil. — izplatība Latvijā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1985.
 7. Барониня В. Нобые местонахождения охраняэмых видов растений. Флора и растительность Латвийской ССР. Восточно-Латвийский геоботанический район. Рига, 1985.
 8. Фатаре И., Табака Л. и.др. Структура флоры. Флора и растительность Латвийской ССР. Восточно-Латвийский геоботанический район. Рига, 1985.
 9. Baroniņa V. Carex aquatilis Wahlenb. — jauna suga Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1988.
 10. Baroniņa V. Carex rhynchophysa C.A.May — jauna suga Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1989.
 11. Барониня В. Охраняемые виды растений. Флора и растительность Латвийской ССР. Центрально-Видземский геоботанический район. Рига, 1990.
 12. Baroniņa V. Latvijā reti sastopamie sekcijas Vignea grīšļi. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1991.
 13. Baroniņa V., Lodziņa I. Populārzinātniskā Latvijas Sarkanā grāmata. Augi. Rīga, 1992.
 14. Baroniņa V. Grīslis (Carex). Latvijas vaskulāro augu flora — Rīga, 2001.
 15. Baroniņa V. Dabas lieguma “Klāņu purvs” augi un biotopi. Purvu aizsardzība un apsaimniekošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā. Rīga, 2008.
 16. Baroniņa V. Retu vaskulāro augu sugu atradumi no 2004. līdz 2014. gadam — Latvijas Botāniķu biedrības konkursa “Gada atradums” rezultāti. Latvijas Veģetācija, nr. 24. Salaspils, 2016.
 17. Baroniņa V. Kas aug dabiskās pļavās? "Zvaigzne ABC". Rīga, 2022. ISBN 978-9934-31-187-1

Rakstījusi arī “Хорология Флоры Латвийской ССР”, Baltijas floras konspektam (Flora of the Baltic countries, 1993, 1996, 2003), Ģimenes Enciklopēdijai, Enciklopēdijai Latvijas Daba, Latvijas Sarkanajai grāmatai (2003) u.c.

Ārējie avoti

labot šo sadaļu
 • Enciklopēdija Latvijas Daba, 6.sēj. Preses nams, Rīga, 1998.
 • Latvijas Nacionālais arhīvs. Latvijas valsts arhīvs. Fonds: LR Izglītības un zinātnes min. LU Bioloģijas institūts 2367-4- 178.
 • Intervijas ar V. Baroniņu 2019. gada martā.