Latvijas Korporāciju apvienība

Latvijas Korporāciju Apvienība (L!K!A!) bija visu Latvijas studentu korporāciju jumta organizācija trimdā.

Vēsture labot šo sadaļu

Latvijas Korporāciju Apvienības aizsākumi meklējami jau 1946. gadā, kad Vācijā, Eslingenas latviešu bēgļu nometnēs esošie burši sāka apzināt savus biedrus. Drīz arī sākās diskusijas par kādas stabilākas apvienības radīšanu. 1946. gada oktobrī Eslingenā tiek izveidots Veco vīru akadēmiskais klubs, kas apvienoja dažādu korporāciju biedrus, galvenokārt studijas jau sen beigušus filistrus.

Tomēr par konkrētu L!K!A! aizsākumu var uzskatīt 1948. gadā Eslingenē organizētā tautu komerša laikā notikušo latviešu studentu korporāciju pārstāvju sapulci kura nolēma sākt statūtu izstrādāšanu organizācijai, kas varētu pildīt kādreizējā Prezidiju Konventa uzdevumus jaunajos, trimdas apstākļos. 1949. gadā sanāca kārtējā korporāciju pārstāvju sapulce, kas pieņēma jaunās organizācijas statūtus un ievēlēja pirmo prezidiju. Šis notikums arī tiek uzskatīts par oficiālu Latvijas Korporāciju Apvienības dibināšanas brīdi.

Sākoties latviešu izceļošanai no Vācijas L!K!A! izlēma savu centru pārcelt uz Ņujorku, ASV. 1950. gadā L!K!A! uzsāka darbu pie visām korporācijām saistošas likumdošanas izstrādes, kas būtu piemērota trimdas apstākļiem. Dibinot šāda tipa organizāciju bija nepieciešams radīt pavisam jaunus institūtus un darbības formas, jo trimdas apstākļos nebija iespējama Prezidiju Konventa atjaunošana tā pirmskara veidolā. Viens no jaunievedumiem bija korporāciju kopu izveide. Tajās apvienojās dažādu korporāciju, vienuviet dzīvojoši biedri. L!K!A! koordinācijā un uzraudzībā šis kopas kļuva par galveno buršu tradīciju uzturētāju, tās ievēlēja savus, lokālus prezidijus. Visā pasaulē pastāvēja apmēram 46. L!K!A! atzītas korporāciju kopas.

Kopš 1954. gada L!K!A! izdod žurnālu Universitas kuru līdz 1940.gadam izdeva Prezidiju Konvents Rīgā. 1957. gadā L!K!A! vadībā tika pieņemta kādreizējā Prezidiju Konventa prakse un rotācijas kārtībā, pēc vecākuma principa katra korporācija noteiktu laiku kļuva par prezidējošo. 1970.gadā Latviešu nacionālo mērķu atbalstam L!K!A! dibina Tēvijas fondu, kurā līdzekļus veido korporāciju un individuālu buršu ziedojumi.

1990. gados L!K!A! rindas pameta vairākas korporācijas. Samazinoties kopējam biedru skaitam ārzemēs un praktiski visu korporāciju globālajiem prezidijiem pārceļoties uz Latviju, organizācijas darbība šobrīd ir apsīkusi. Tomēr tā joprojām ir galvenā jumta organizācija visiem ārpus Latvijas esošajiem korporāciju biedriem, kas iespēju robežās, cenšas sadarboties ar atjaunoto Prezidiju Konventu.

Atbalsts labot šo sadaļu

Latvijas Korporāciju apvienības Tēvijas fonds ir Latvijas Universitātes fonda bronzas mecenāts.

Sadarbību ar LU Fondu aizsākuši jau 2006. gadā , kad LU fonds viesojās Amerikā un iepazīstināja Tēvijas fondu ar stipendijas "Ceļamaize" mērķiem. Kopš 2009. gada Tēvijas fonds ziedo sociālajai stipendiju programmai ''Ceļamaize''.[1]

Dalīborganizācijas labot šo sadaļu

Latvijas Korporāciju apvienības dibināšanā piedalījās visas uz 1940. gadu Latvijā P!K! sastāvā esošās studentu korporācijas un vēlāk tās rindās tiek uzņemtas arī četras Vācijā dibinātās latviešu studentu korporācijas.

1. Lettonia

2. Fraternitas Arctica (krievu) - šobrīd tikai P!K! sastāvā

3. Selonija

4. Lettgallia

5. Talavija

6. Fraternitas Lettica

7. Latvia

8. Ventonia - šobrīd tikai P!K! sastāvā

9. Tervetia

10. Beveronija

11. Philyronia -šobrīd tikai P!K! sastāvā

12. Fraternitas Metropolitana - šobrīd tikai P!K! sastāvā

13. Fraternitas Vesthardiana

14. Fraternitas Academica

15. Fraternitas Lataviensis

16. Patria - šobrīd tikai P!K! sastāvā

17. Fraternitas Livonica - šobrīd tikai P!K! sastāvā

18. Vendia

19. Salgalia - slēgta

20. Lacuania - šobrīd tikai P!K! sastāvā

21. Ruthenia (krievu) - slēgta

22. Fraternitas Imantica- šobrīd tikai P!K! sastāvā

23. Gersicania - šobrīd tikai P!K! sastāvā

24. Fraternitas Cursica - šobrīd tikai P!K! sastāvā

25. Fraternitas Vanenica - šobrīd tikai P!K! sastāvā


1988. gadā L!K!A! dalīborganizācijās visā pasaulē kopā bija 3800 biedri.

Izmantotā literatūra labot šo sadaļu

  • V. Ščerbinskis, Uzticīgi Draugam, Rīga, 2010.
  • www.pk.lv

Saistītie raksti labot šo sadaļu

Atsauces labot šo sadaļu

  1. «Latvijas korporāciju apvienības Tēvijas fonds». www.fonds.lv. Skatīts: 2020-04-20.