Koordinātas: 56°57′16.56″N 24°7′24.96″E / 56.9546000°N 24.1236000°E / 56.9546000; 24.1236000

Tervetia ir 1922. gada 30. aprīlī dibināta LU studentu korporācija. Tās krāsas ir oranžs-sudrabs-zils, kas pauž domu: "Pēc sārta rīta lec sudrabota saule pie zilajām tēvzemes debesīm". Krāsas simboliskā nozīme

Tervetia
Pamatinformācija
Dibināšana 1922. gada 30. aprīlī
Rīga (Rīga)
Krāsas oranžs-sudrabs-zils
Devīze Visu par Latviju
Visi viens
Konventa dzīvoklis Tērbatas iela 28, Rīga, Latvija
Mājaslapa www.tervetia.lv
Studentu korporācijas "Tervetia" krāsu vairodziņš un cirķelis.
Studentu korporācijas "Tervetia" krāsu vairodziņš un cirķelis.

oranžs — tēvzemes mīlestība

sudrabs — godaprāts

zils — draudzība

Korporācijas devīzes — "Visu par Latviju", "Visi viens".

Korproācijas biedri iedalās filistros, komiltoņos un junioros. Tervetia ir vienīgā studentu korporācija Latvijā kurā jaunos biedrus sauc par junioriem.

Dibinātāji bija 26 Latvijas Universitātes studenti bijušie un esošie Latvijas armijas virsnieki. No 1922.—1925. gadam uzņēma tikai studējošus, aktīvajā dienestā esošus vai atvaļinātus Latvijas armijas virsniekus. Pēc 1925. gada šo praksi atcēla un galvenā prasība uzņemšanai kļuva studējošs latviešu tautības students. Tervetias filistru biedrība tika nodibināta 1927. gada 8. oktobrī. Filistru biedrību savienībā iestājās 1930. gadā.

Neatkarīgās Latvijas posms Tervetia bija pirmā latviešu studentu korporācija kura nodibinājās pēc Latvijas neatkarības iegūšanas. Prezidija konventā tā tika uzņemta 1925. gada 17. martā. Sākumā korproācijas konventa dzīvoklis atradās Rīgā: Mednieku ielā 1. Šajā laikā korporācija darbojās ļoti aktīvi tajā iestājās daudz jaunu biedru. Tika uzņemti pirmie goda filistri, sabiedrībā pazīstamas personas, kas ar savu darbību bija veikuši lielu ieguldījumu valsts un sabiedrības labā. 1933. gada korporācija pārgāja uz jaunajām mājām Krišjāņa Valdemāra ielā 36-1 kur tā atradās līdz 1940. gadam.

30. gados izveidojās tuvas un draudzīgas attiecības ar igauņu studentu korporāciju Ugala. Šīs draudzība rezultātā 1934. gada 15. decembrī tika noslēgts kopīgs karteļa līgums. Latvijā īpaši tuva draudzība izveidojās ar Fr! Academica ar kuru 1934. gada 23. novembrī tika noslēgts draudzības līgums. Šajos gados Tervetias biedri aktīvi iesaistījās sabiedriskajā un valsts dzīvē. Daudzi profesionāli nodarbojās ar sportu, basketbolu, futbolu, hokeju. Slavenākie sportisti bija basketbolisti Džems Raudziņš un Andrejs Krisons kuri 1935. gadā Latvijas basketbola izlases sastāvā kļuva par pirmajiem Eiropas čempioniem baskatbolā. Vēlāk Tervetiā iestājās arī izlases treneris Voldemārs Baumanis.

Okupācija un kara laiks 1940. gada Padomju okupācija īpaši smagi skāra Tervetiu. Daudzi Tervetias biedri bija bijušie un esošie virsnieki un viņi bija vieni no galvenajiem okupācijas režīma ienaidniekiem. Daudzi cieta no represijām, tika izsūtīti uz Sibīriju, arestēti un nošauti. 1941. gadā deportēti uz Sibīriju 32 Tervetia bieri. Daļa pazuda bez vēsts. Bija biedri kuri jau 1940. — 1941. gadā iesaistījās pagrīdes grupās kuri cīnījās ar padomju okupācijas režīmu.

Vācu okupācijas laikā korporācijām netika atļauts pilnvērtīgi atsākt darbību. Vācu okupācijas vara saskatīja korporācijās draudu, jo tās bija nacionālas organizācijas kuras iestājās par neatkarīgu Latviju. Tikai pēc sakāvēm austrumu frontē vācu okupācijas vara sāka palikt pielaidīgāka. Tika atļauts noturēt korporācijua gadasvētkus. 1944. — 1945. gadā daudzi biedri devās trimdā uz Rietumiem. Daudzi Tervetia biedri bija mobilzēti vācu armijas astāvā un bija spiesti cīnīties Latviešu Leģiona rindās. Daudzi krita kaujās, pazuda bez vēsts, daļa krita padomju gūstā un tika uz daudziem gadiem izsūtīt uz Sibīriju. Divi Tervetia biedri pulkvedis Kārlis Gailītis un kapteinis Vilis Ziemelis bija to 133 latviešu leģionāru vidu kurus 1946. gadā Zviedrija izdeva PSRS.

Trimda Tie tērvetieši kuri nokļuva rietumos pārsvarā atradās rietumu sabiedroto kontrolētajos rietumos. Notika to rietumos nokļuvušo biedru apzināšana. Tika rīkoti pirmie komerši trimdā. 40. gadu beigās līdzīgi kā lielākā daļa latviešu bēgļu Tervetias biedri izbruca no Vācijas uz citām zemēm. Izveidojās 7 Tervetias kopas dažādas pasaules valstīs ASV, Kanādā, Austrālijā un Zviedrijā. Kopas darbojās aktīvi, tika uzņemti jauni biedri kuri bieži bija jau esošo biedru radinieki. Kopas kalpoja kā vieta, kas palīdzēja korporācijas biedriem svešumā saglabāt latviskumu un turpināja korporācijas tradīcijas.

Darbības atjaunošana Latvijā Sākoties Atmodai padomju režīms sāka brukt, tas radīja iespēju korporācijām atajunot darbību Latvijā. Tervetia bija viena no pirmajām korporācijām, kas 1989. gada 24. jūnijā atjaunoja savu darbību pie LU. Sākumā visus amatus pildīja filistri, pirmie juniori tika uzņemti 1990. gada 1. semestrī. Tervetia aktīvi piedalījās Atmodas un Latvijas neatkarības atgūšanas procesos. 1991. gada janvārī Tervetias biedri piedalījās barikādēs, aizstāvot valsts neatkarību. Pēc 1991. gada augusta puča un pilnīgas Latvijas neatkarības iegūšanas Tervetia līdzīgi kā pārējās korporācijas beidzot varēja pilnvērtīgi atjaunot darbību. Pirmie gadi bija grūti, nebija sava konventa dzīvokļa, nācās īrēt dažādas telpas. Lielu materiālu palīdzību šajā laikā sniedza ārzemju filistri, kas palīdzēja korporācijai darboties pilnvērtīgi. Liels pavērsiens notika 1993. gadā, kad dāvinājuma rezultātā tika iegūts īpašums Rīgā Tērbatas 28. Kopš tā laika Tērbatas ielā 28-7 atrodas Tervetias konventa dzīvoklis. Tervetias filistru biedrība atajunoja savu darbību 1993. gada 24. septembrī. 2005. gadā tā piedalījās FBS darbības atjaunošanā.

Par drosmi Latvijas neatkarības cīņās 14 tērveti apbalvoti ar Lāčplēša Kara ordeni.

Ārējās saites labot šo sadaļu