Autoceļš V783

(Pāradresēts no V783)

V783 autoceļš Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste ir Latvijas vietējais autoceļš, kas savieno Jēkabpili caur Dignāju ar Ilūksti.[1] Autoceļš ir 70,9 km garš un klāts ar asfaltbetona un grants segumu. Ceļš garā posmā iet gar Daugavas kreiso krastu. Tas šķērso Jēkabpils novada Ābeļu, Dignājas, Dunavas pagastus un Augšdaugavas novada Dvietes un Pilskalnes pagastus.

Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste
Ceļš V783 pie Dignājas pilskalna
Ceļš V783 pie Dignājas pilskalna
Ceļš V783 pie Dignājas pilskalna
Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste
Garums 70,9 km
    ārpus pilsētas 70,3 km
    pilsētā 0,6 km
Segums asfalts, grants
Reģions Sēlija
Maršruts
Apdzīvotas vietas sākums Laši
Apdzīvotas vietas sākums Vandāni
Krustojums V824
Apdzīvotas vietas sākums Dignāja
Apdzīvotas vietas sākums Sudrabkalns
Upe, kanāls Eglaine
Krustojums V801
Apdzīvotas vietas sākums Dviete
Krustojums P72
Apdzīvotas vietas sākums Ilūkste