P72 autoceļš Ilūkste (Virsaiši)—Bebrene—Birži ir reģionālais Latvijas autoceļš, kas savieno autoceļu P70 pie „Virsaišiem“ caur Ilūksti un Bebreni ar autoceļu P75 Biržos.[1] Autoceļa kopējais garums ir 71,3 km, no tiem 40 km klāti ar grants segumu (ZasaBebrene), bet 31 km — ar asfaltbetona segumu.

Ilūkste (Virsaiši)—Bebrene—Birži
Autoceļš P72 pie Bebrenes
Autoceļš P72 pie Bebrenes
Autoceļš P72 pie Bebrenes
Ilūkste (Virsaiši)—Bebrene—Birži
Ilūkste (Virsaiši)—Bebrene—Birži
Ilūkste (Virsaiši)—Bebrene—Birži
Garums 71,3 km
    ārpus pilsētas 68,4 km
    pilsētā 2,9 km
Segums grants, asfalts
Reģions Sēlija
Maršruts
Krustojums Virsaiši P70
Apdzīvotas vietas sākums Ilūkste; Brīvības iela
Upe, kanāls Ilūkste
Apdzīvotas vietas beigas Ilūkste; Raiņa iela
Ceļa atzarojums Doļnaja
Apdzīvota vieta Bebrene
Apdzīvota vieta Kaldabruņa
Apdzīvota vieta Rubeņi
Apdzīvota vieta bez ātruma ierobežojuma Slate
Upe, kanāls Zasa
Ceļa atzarojums Zasa
Apdzīvota vieta bez ātruma ierobežojuma Leimaņi
Ceļa atzarojums Vidsala
Krustojums Priekulāni P74
Krustojums Apdzīvota vieta Birži P75

Ceļš šķērso Augšdaugavas un Jēkabpils novadus. 2012. gada 20. novembrī ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.788 autoceļam P72 pievienots Ilūkstes pievedceļš P71.[2]