Tieslietas

tiesu iestāžu sistēma, to darbību kopums

Tieslietas, arī tiesību sistēma, ir tiesu iestāžu sistēma, to darbību kopums. Tās nodrošina sabiedrisko kārtību, nosaka ētikas normas. Lai to panāktu, ir nepieciešami likumi. Ar tieslietām mēdz apzīmēt arī tiesību zinātni.[1]

Sengrieķu taisnības dievietes Temīdas skulptūra

Tieslietas veido trīs sastāvdaļas: tiesību norma, tiesību institūts un tiesību nozare.[2]

Tiesību zinātne

labot šo sadaļu
Pamatraksts: tiesību zinātne

Zinātnes nozari, kas pētī tieslietas, sabiedrības politisko sistēmu un valsts tiesiskās formas, sauc par tiesību zinātni, arī par jurisprudenci. Tiesību zinātne ir viena no sociālajām zinātnēm. Šajā zinātnē apskata tiesības kā sociālu parādību, ar kuru palīdzību tiek regulēta sabiedrības dzīve visdažādākajās dzīves jomās. Tiesību zinātne lielākā vai mazākā mērā mijiedarbojas ar citām zinātnēm, visizteiktāk ar politoloģiju un ekonomiku. Tajā pašā laikā liela ietekme uz tiesību zinātni ir filozofijai, jo tiek izmantoti tādi filozofiski jēdzieni kā taisnīgums, patiesība, morāle, griba un tā tālāk.

Tiesību zinātne sīkāk tiek dalīta trīs atsevišķās nozaru grupās:

Tiesību norma

labot šo sadaļu

Tieslietu pamatelements ir tiesību normas. Tās ir arī vienas no svarīgākajām sociālajām normām. Tiesību normas ir vispārpieņemti noteikumi, kurus nosaka un nodrošina valsts. Uz to pamata tiek veidotas juridiskās tiesības un pienākumi.

Tiesību institūts

labot šo sadaļu

Tiesību institūts ir vairākas tiesību normas, kas nosaka noteiktu sabiedrisko attiecību veidu. Piemēram, darba līgumu institūts regulē tiesību normas darba līgumu noslēgšanā.

Tiesību nozares

labot šo sadaļu

Tiesību nozares ir dažādas. Tās veido tiesību normas un institūta kopums. Daļējs tiesību nozaru saraksts ir šāds:

Tieslietu ministrijas

labot šo sadaļu

Daudzās valstīs par tieslietām atbild tieslietu ministrija. Tās uzdevums ir izstrādāt un īstenot valstī tieslietu nozares politiku. Kopš 1918. gada arī Latvijā pastāv Tieslietu ministrija.

  1. «Tieslietas». tezaurs.lv. Skatīts: 2016. gada 9. augustā.
  2. Tatjana Džugleja. Tiesību pamati – mācību līdzeklis. Rīga : Rīgas tirdzniecības tehnikums, 2011.

Ārējās saites

labot šo sadaļu