Tiesa ir iestāde, kuru vada tiesnesis, tiesneši vai miertiesnesis, un darbojas kā tribunāls civillietās un krimināllietās. Tās galvenais uzdevums ir uzraudzīt, lai cilvēki ievērotu likumus un izšķirtu strīdus starp vairākām personām. Par tiesu sauc arī celtni, kurā atrodas šī valsts iestāde. Ļoti bieži tiesa darbojas tikai valsts līmenī, bet ir arī starptautiskas tiesas, piemēram, ANO Starptautiskā tiesa.

Amerikas Savienoto Valstu Augstākā tiesa