Civiltiesības

Civiltiesības ir tiesību nozare, kas regulē līdztiesīgu dalībnieku (fizisku un juridisku personu) mantiskās attiecības.

civiltiesībasLabot

(angļu civil law, vācu Zivilrecht, franču droit civil, krievu гражданское право)

privāttiesību apakšnozare, kas aptver civiltiesību subjektu mantiskās un nemantiskās (civilās) tiesības saistībā ar civiltiesību objektiem un šo subjektu savstarpējās attiecības[1]

Latvijas civiltiesībasLabot  1. «civiltiesības». enciklopedija.lv (latviešu). Skatīts: 2021-05-27.