Spiediens ir perpendikulārs spēks, kas iedarbojas uz virsmas laukuma vienību. SI spiedienu mēra ņūtonos uz kvadrātmetru jeb paskālos. 1 Pa = 1N/m2. Parasti spiedienu mēra arī atmosfērās, kas ir apmēram Zemes atmosfēras spiediens jūras līmenī, kura vērtība ir 101325 Pa. Plaši lieto arī citas spiediena mērvienības.

Mērvienības Labot

Tabula Labot

Spiediena mērvienības
  Paskāls
(Pa)
Bārs
(bar)
Tehniskā atmosfēra
(at)
Fiziskā atmosfēra
(atm)
Dzīvsudraba staba milimetrs
(dz. st. mm; mm Hg; Torr)
Ūdens staba metrs
(ūd. st. m; m H2O)
Pa  10−5  10,197×10−6  9,8692×10−6 7,5006×10−3  1,0197×10−4
1 bar  105  1,0197  0,98692  750,06  10,197
1 at  98066,5  0,980665  0,96784  735,56  10
1 atm  101325  1,01325  1,033  760  10,33
1 mm Hg  133,322  1,3332×10−3  1,3595×10−3  1,3158×10−3  13,595×10−3
1 m H2O  9806,65  9,80665×10−2  0,1  0,096784  73,556

Spiedienu var mērīt attiecībā pret spiedienu, kas atbilst absolūtam vakuumam, vai arī no līmeņa, kas atbilst atmosfēras spiedienam. Mērot pret vakuumu, iegūst absolūto spiedienu. Mērot spiedienu virs 1 atmosfēras, iegūst virsspiedienu. Spiedienu mēra ar manometriem vai barometriem, kuri parasti rāda virsspiedienu.

Parciālspiediens Labot

Gāzu maisījumos kādas noteiktas komponentes daudzumu dažreiz izsaka kā parciālo spiedienu. Tas ir gāzes moldaļas reizinājums ar kopējo gāzu maisījuma spiedienu. Pēc daltona likuma, ja gāze ir ideāla un atrodas termodinamiskā līdzsvarā, tad visu parciālo spiedienu summa ir kopējais spiediens.[1] Šis lielums ir ekvivalents koncentrācijai šķidrumos.

Skatīt arī Labot

Atsauces Labot

  1. «Fizikas rokasgrāmata | LNB Digitālā bibliotēka - DOM PIEEJA». dom.lndb.lv. 120.–121.. lpp. Skatīts: 2023-06-20.