Meteoroloģija

Meteoroloģija ir zinātne par atmosfēru, tās struktūru, īpašībām un tajā notiekošajiem fizikālajiem procesiem.

Meteoroloģijas nozares ir šādas:

  • fizikālā (galvenā nozare; atmosfēras fizika, pēta atmosfēras fizikālas parādības, procesus, tās sastāvu, struktūru piezemes, robežslāņa, brīvās atmosfēras, stratosfēras u.c. slāņos),
  • dinamiskā (teorētiskā),
  • sinoptiskā meteoroloģija,
  • lietišķās disciplīnas (aviācijas, lauksaimniecības, medicīnas).

Atmosfēras stāvokļa novērošanai izmanto meteoroloģiskos pavadoņus un automātiskos aparātus.