Bārs (no grieķu: βάρος (baros) — 'smagums') ir atmosfēras spiediena mērvienība. Viens bārs ir aptuveni vienāds ar vienu atmosfēru. Tas ir 105 N/m² jeb 100 000 Pa. Meteoroloģijā parasti izmanto milibāru (0,001 bārs jeb 1/1000 no bāra; 1000 dyn/cm² jeb 0,986923×10−3 atm). Atmosfēras spiediena noteikšanai uz citām planētām bieži izmanto mikrobāru jeb bāra miljono daļu.

Spiediena mērvienības
  Paskāls
(Pa)
Bārs
(bar)
Tehniskā atmosfēra
(at)
Fiziskā atmosfēra
(atm)
Dzīvsudraba staba milimetrs
(dz. st. mm; mm Hg; Torr)
Ūdens staba metrs
(ūd. st. m; m H2O)
Pa  10−5  10,197×10−6  9,8692×10−6 7,5006×10−3  1,0197×10−4
1 bar  105  1,0197  0,98692  750,06  10,197
1 at  98066,5  0,980665  0,96784  735,56  10
1 atm  101325  1,01325  1,033  760  10,33
1 mm Hg  133,322  1,3332×10−3  1,3595×10−3  1,3158×10−3  13,595×10−3
1 m H2O  9806,65  9,80665×10−2  0,1  0,096784  73,556


Ārējās saites

labot šo sadaļu