Dzīvsudraba tvaiki ir ļoti indīgi

Tvaiks ir vielas gāzveida stāvoklis apstākļos, kad gāzveida viela var atrasties līdzsvarā ar šķidru un cietu tās pašas vielas stāvokli. Procesu, kurā no šķidras vai cietas vielas rodas tvaiks, sauc par iztvaikošanu, bet pretējo procesu — par kondensāciju. Ikdienā bieži ar šo terminu saprot ūdens tvaiku, lai gan tvaika veidā var pastāvēt arī citas ķīmiskas vielas.