Nīcgales meži

aizsargājamo ainavu apvidus

Nīcgales meži ir aizsargājamo ainavu apvidus Augšdaugavas novada ziemeļos, Nīcgales pagastā, uz austrumiem no Nīcgales. Teritorijas austrumu punktā atrodas Nīcgales Lielais akmens.

Nīcgales meži
Nīcgales Lielais akmens
Nīcgales meži (Latvija)
Nīcgales meži
Nīcgales meži
Tips aizsargājamo ainavu apvidus
Atrašanās vieta Valsts karogs: Latvija Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, Latvija
Koordinātas 56°09′19″N 26°25′50″E / 56.155353°N 26.430587°E / 56.155353; 26.430587Koordinātas: 56°09′19″N 26°25′50″E / 56.155353°N 26.430587°E / 56.155353; 26.430587
Platība 915 ha
Dibināts 2004
Pārvaldes institūcija Dabas aizsardzības pārvalde

Teritorijā atrodas ES Biotopu direktīvas biotopi - veci vai dabiski boreāli meži, veci jaukti platlapju meži, staignāju meži. Nīcgales meži ir ievērojama daudzuma tauriņu sugu dzīvesvieta, to starpā ir skabiosu pļavraibenis (Euphydryas aurinia), ošu pļavraibenis (Euphydryas maturna), zirgskābeņu zilenītis (Lycaena dispar), meža sīksamtenis (Coenonympha hero), gāršas samtenis (Lopinga achine), zilā ordeņpūcīte (Catocala fraxini), gāršas lācītis (Pericallia matronula). Šeit sastopams liels skaits citu aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu, to starpā laksis (Allium ursinum), kamolainā ežgalvīte (Sparganium glomeratum), villainā gundega (Ranunculus lanuginosus), pieczobu trejsmailīte (Tritomaria quinquedentata), baltmugurdzenis (Picoides leucotos), vidējais dzenis (Picoides medius), urālpūce (Strix uralensis), apodziņš (Galucidium passerinum). [1]. Tā ir Natura 2000 teritorija.