Jānis Eglītis (dzimis 1961. gada 23. janvārī Preiļos, miris 2013. gada 6. maijā Ventspilī) bija latviešu pedagogs, politiķis, ekonomists. Bijis Preiļu novada domes priekšsēdētājs (2003—2006) un Latvijas Republikas 9. Saeimas deputāts no Tautas partijas (2006—2010). Daugavpils Universitātes asociētais profesors (2005—2012), Ventspils Augstskolas rektors (2011—2013).

Jānis Eglītis
9. Saeimas deputāts
Amatā
2006. gada 7. novembrī — 2010. gada 1. novembrī
Prezidents
Premjerministrs
Preiļu novada domes priekšsēdētājs
Amatā
2003. gada 31. martā — 2006. gada 7. novembrī
Prezidents
Premjerministrs
Priekštecis Jāzeps Šņepsts
Pēctecis Aldis Adamovičs

Dzimšanas dati 1961. gada 23. janvārī
Valsts karogs: Padomju Savienība Preiļi, Latvijas PSR, PSRS (tagad Karogs: Latvija Latvija)
Miršanas dati 2013. gada 6. maijā (52 gadu vecumā)
Valsts karogs: Latvija Ventspils, Latvija
Tautība latvietis
Politiskā partija
Dzīvesbiedrs(-e) Ilga Eglīte
Bērni Jānis Eglītis, Arta Eglīte, Reinis Eglītis
Profesija pedagogs, politiķis, ekonomists
Augstskola

Dzīvesgājums

labot šo sadaļu

Dzimis 1961. gada 23. janvārī Preiļos.[1] Studēja Latvijas Valsts universitātē, kur ieguva fizikas skolotāja specialitāti. Bija Preiļu 1. vidusskolas direktors (1986—1996), līdztekus 1994. gadā beidza studijas Latvijas Universitātes fizikas maģistratūrā. No 1996. gada bija Preiļu Valsts ģimnāzijas direktors (1996—2005).

2003. gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē aizstāvēja ekonomikas zinātņu doktora grādu. Daugavpils Universitātes pētnieks (2005—2011), asociētais profesors (2005—2012), Ekonomikas doktora studiju programmas direktors (2008—2011). Bija Latvijas Augstākās izglītības padomes loceklis (1998—2006), Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidents (2000—2003) un Latvijas Zinātnes Padomes (LZP) ekonomikas nozares eksperts (2008—2012).

2011. gadā Jāni Eglīti ievēlēja par Ventspils Augstskolas rektoru un viņš pārcēlās dzīvot un strādāt uz Ventspili. Darbojās basketbola kluba "Ventspils" padomē.

Miris 2013. gada 6. maijā Ventspilī, apbedīts Preiļu kapos.

Politiskā darbība

labot šo sadaļu

1997. gadā J. Eglītis pirmo reizi tika ievēlēts Preiļu pilsētas domē no vēlētāju apvienības "Mēs pilsētai" saraksta. 2001. gadā ievēlēts Preiļu novada domē jau kā Tautas partijas saraksta dalībnieks.[2] Pēc Jāzepa Šņepsta atkāpšanās no novada domes priekšsēdētāja amata 2003. gadā J. Eglītis tika ievēlēts par Preiļu novada domes priekšsēdētāju. Amatu saglabāja arī pēc 2005. gada pašvaldību vēlēšanām.

2006. gadā J. Eglītis tika ievēlēts 9. Saeimā no Tautas partijas saraksta. Bija Ārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks un Eiropas lietu komisijas loceklis. 2009. gadā kandidēja Eiropas Parlamenta vēlēšanās, taču netika ievēlēts. Tāpat nesekmīgi kandidēja 10. Saeimas vēlēšanās 2010. gadā no apvienības "Par Labu Latviju" saraksta.

Pēc pārcelšanās uz Ventspili bija paredzēts, ka viņš kandidēs 2013. gada Ventspils domes vēlēšanās no partijas "Latvijai un Ventspilij" saraksta.[1]

 • Ministru Kabineta atzinības raksts (1995)[1].
 • Preiļu novada domes Atzinības raksts (2008)[3]
 • Preiļu pilsētas Goda pilsoņa nosaukums (2013, pēc nāves)[4]

2016. gadā Jāņa Eglīša izveidotajai Preiļu Valsts ģimnāzijai tika nomainīts uz "Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija"[5].

Zinātniski pētnieciskās publikācijas

labot šo sadaļu
 • J. Eglitis. Measurement and improvement of the quality of secondary education in Latvia. Paris: UNESCO, 1994. p. — 50.
 • J. Eglītis. Vispārējā vidējā izglītība Latvijā — perspektīvas reģionu modelis. Humanities and Social Sciences Latvia. University of Latvia. 1 (30)/ 2001.p. 120 — 130
 • J. Eglītis. Vidējās izglītības kvalitāte un augstākās izglītības pieejamībā Latvijā reģionālā aspektā. Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis. 2002.gads, Nr.1, 56. sēj. 19 — 23. lpp.
 • J. Eglītis. Administratīvi teritoriālā reforma un vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkls. Starptautiskās zinātniskās konferences “Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Konkurētspējas problēmas ilgtspējīgā ekonomikas attīstībā.” materiāli. 2002. gada 28. februāris — 2. marts. Rēzeknes augstskola. 92. — 97. lpp.
 • J. Eglītis. Cilvēkresursi reģionos. Starptautiskās zinātniskās konferences “Latvijas lauku attīstības iespējas un risinājumi XXI gs. sākumā“ materiāli. Jelgavā 18. —19.04.2002. 411. — 418. lpp.
 • J. Eglītis, B. Rivža, P. Rivža. Latvijas vidusskolu attīstības modeļi. International Scientific Conference “Economical Science for Rural Development”. Reports. Jelgava 2003, 43. — 50. lpp.
 • Vispārējā vidējā izglītība cilvēkkapitāla un tā kvalitātes attīstībā. LU raksti, 2004.
 • J. Eglitis, B. Rivza, P. Rivza "Knowledge — based management and the Analytic Hierarchy Process in Latvia”. Proceedings of International Conference "Modelling and Simulation of Business Systems", May 13 — 14, 2003, Vilnius, Lithuania, p. 123 — 127.
 • Izglītības kvalitātes mērīšana. Pārmaiņas Latvijas izglītībā: izaicinājumi sistēmas vadībai. Pārskats par izglītību Latvijā 2001. / 2002., Sorosa Fonds — Latvija, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, Rīga, 2003, 10. — 23. lpp.
 • Vienotā eksaminācija — realitāte un perspektīvas. Augstākā izglītība 21.gs. sākumā. Rakstu krājums, Daugavpils: Saule, 2006., 46. — 61. lpp.
 • Eglītis J., Eglītis U. Linu klastera izveide Latgalē. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Reģionālais ziņojums Nr. 3, 92-104. lpp.
 • Eglītis J. Cilvēkresursu pārvietošanās — Latvijas izaicinājumi un iespējas. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Reģionālais ziņojums Nr. 3, 25-40. lpp.
 • Eglītis J., Jermolajeva E. Vispārējās izglītības finansējums Latvijā — problēmas un perspektīvas. Latvijas Valsts prezidentes Stratēģiskās analīzes komisijas zinātniski pētniecisko rakstu krājums, 163.-195. lpp. ISBN 978-9984-808-10-9
 • Eglītis J. Izglītība zināšanu ekonomikai. Latvijas Valsts prezidentes Stratēģiskās analīzes komisijas zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 142.-162. lpp. ISBN 978-9984-808-10-9 300
 • Eglītis J. Baltic States — the common and the distinct in macroeconomics “Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos” (ECONOMICS AND MANAGEMENT: Current Issues and Perspectives) 2007 year No. 2(9), p. 53-60.
 • Eglītis J. Globālie reitingi un Daugavpils universitātes faktors reģiona attīstībā. Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu vēstnesis 2008 1 (7), 59. — 72. lpp. ISSN 1691-1881
 • Paņina L., Eglītis J., Jermolajeva E. Financing of Higher Education in Latvia: Challenges and Perspectives presented to the 30th ANNUAL EAIR FORUM 24 to 27 August 2008, Copenhagen, Denmark. Financing of Higher Education in Latvia: Challenges and Perspectives.
 • J. Eglītis. Baltic Countries in the International Surveys — Publicity or Factors for the Development. Socialiniai tyrimai/Social Research 2008. Nr.3 (13), 68-81. Siauliai University, 2008. ISSN 1392-3110
 • Eglītis J. Vispārējās izglītības iestāžu tīkla racionalizācijas iespējas Latvijā. Sagatavots publicēšanai Daugavpils Universitātes zinātniskajā monogrāfijā „Jaunatne ceļā no izglītības uz darba tirgu”.
 • Eglītis J. Reitingi un indeksi — valsts mārketings vai attīstības faktors. LU Raksti. Ekonomikas un vadības zinātne 743. ISSN 1407-2157, ISBN 978-9984-45-153-4 68.-78. lpp. LU 67. konference 2009. gada 5. februārī.
 • Eglītis J. System of Education — Accumulated Inefficiency and Economic Crisis. Economic Science for Rural Development 2009. Proceedings of the International Scientific Conference No. 20. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9984-9937-3-7 p. 230.-239.
 • J.Eglītis, L.Paņina. Augstākā izglītība Latvijā šodien, rīt un parīt. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 5. ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”. Latvija, Jelgava, 2009. gada 2.—3. oktobris. ISBN 978-9984-48-005-3
 • J.Eglītis, L.Paņina. The economic crises and future of tertiary education in Latvia. Perspectives of Innovations, Economics and Business. Volume No.4. ISSN 1804-0519, ISSN 1804-0527.
 • Eglitis J., Panina L. Tertiary Education in Latvia Today and Tomorrow. In: Perspectives of Innovations, Economics & Business. Volume 4, Issue 1, 2010. p. 93.-97. ISSN 1804-0519
 • Eglitis J., Jermolajeva E., Panina L., Ostrovska I. Innovation Possibilities Promoting the Cooperation of the Higher Education and Business (in the stage of economic downturn). European Association for Comparative Economic Studies conference „Comparing Responses to Global Instability” (2010.g. 26-28 August, Tartu (Estonia)) ISBN 978-9985-4-0613-7
 • Eglitis J., Jermolajeva E., Panina L. “The Funding and Governance of Higher Education: the Strategies of Baltic States” 32nd EAIR Forum „Linking Society and Universities: New Missions for Universities” (1-4 September 2010, Valencia (Spain))
 • Eglitis J., Panina L. Funding Higher Education in Latvia: Strategies and Scenarios. In: Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference. № 22. Jelgava, 2010. 116.-122. lpp. ISSN 1691-3078; ISBN 978-9984-9937-9-9
 • Eglītis J., Paņina L. „Latgales reģiona augstskolu absolventu pozīcijas darba tirgū”. Gr.: Reģionālās ekonomikas inovatīvās attīstības stratēģijas un mehānismu veidošana. Daugavpils. (iesniegts un apstiprināts publicēšanai)
 • J.Eglītis, L.Paņina. Market failure or victory — the context of the economic crises in Latvia. Socialiniai tyrimai/Social Research (iesniegts un apstiprināts publicēšanai)

Publikācijas

labot šo sadaļu
 1. 1,0 1,1 1,2 «In memoriam... JĀNIS EGLĪTIS (23.01.1961.-06.05.2013.)». Partija Latvijai un Ventspilij. Skatīts: 2013. gada 7. maijā.[novecojusi saite] (latviski)
 2. «Jānis Eglītis ir reālists un otru Ventspili nesola». Latgales laiks. Arhivēts no oriģināla, laiks: 2016. gada 5. martā. Skatīts: 2003. gada 2. maijā. (latviski)
 3. «Piešķirtie Atzinības raksti». preili.lv. Arhivēts no oriģināla, laiks: 2016. gada 3. janvārī. Skatīts: 2015. gada 26. decembrī. (latviski)
 4. «Jānis Eglītis». preili.lv. Arhivēts no oriģināla, laiks: 2016. gada 4. martā. Skatīts: 2015. gada 26. decembrī. (latviski)
 5. «Preiļu Valsts ģimnāzijai mainīs nosaukumu». Preili24.lv. Arhivēts no oriģināla, laiks: 2016. gada 5. martā. Skatīts: 2014. gada 5. septembrī. (latviski)

Ārējās saites

labot šo sadaļu
Politiskie un sabiedriskie amati un pozīcijas
Priekštecis:
Jāzeps Šņepsts
Preiļu novada domes priekšsēdētājs
2003. gada 31. marts2006. gada 7. novembris
Pēctecis:
Aldis Adamovičs