Baltijas vairogs

Baltijas vairogs, saukts arī par Fenoskandijas vairogu, ir Austrumeiropas kratona ziemeļrietumu segments, kas atrodas Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Krievijas ziemeļrietumos un zem Baltijas jūras. Tas satur senākos iežus Eiropā, galvenokārt arhaja un proterozoja gneisus un kristāliskos slānekļus. Litosfēras biezums ir 200—300 km. Pleistocēnā vairākkārtēji kontinentāli ledāji klāja vairogu, kā rezultātā tas iegrima, kā arī zaudēja nogulumiežu kārtu, atsedzot kristāliskos iežus. Mūsdienās turpinās Baltijas vairoga celšanās pēc ledāja izkušanas pleistocēna beigās.

Baltijas vairoga ģeoloģiskās provinces.

Ģeoloģiski Baltijas vairogu iedala piecās ģeoloģiskajās provincēs: Svekofennijas un Svekonorvēģijas provinces Fenoskandijā, Karēlijas, Baltās jūras un Kolas provinces Krievijā. Pedējās trīs tiek iedalītas vairākos blokos un satur senākos iežus (2,5—3,4 Ga). Jaunākie ieži atrodas Svekonorvēģijas provincē, un ir 900—1700 Ma veci.