Pleistocēns

kvartāra perioda pirmā epoha

Pleistocēns bija kainozoja ēras kvartāra perioda epoha, kas ilga no 2,588 miljona līdz aptuveni 12 000 gadiem pirms mūsdienām un ietvēra Zemes pēdējo periodu ar vairākiem glaciāliem (apledojumiem).

Pirms pleistocēna bija pliocēna epoha. Pleistocēna beigas raksturoja Jaunākais ledus periods, un pēc tā sekoja holocēna epoha, kas turpinās arī mūsdienās. Pleistocēnam arheoloģijā atbilst paleolīts.