P95 autoceļš Jelgava—Tērvete—Lietuvas robeža (Žagare) ir Latvijas reģionālais autoceļš, kas savieno Jelgavas centru caur Tērveti ar Lietuvas robežu pie Žagares.[1] Autoceļa kopējais garums ir 43,6 km un tas visā garumā klāts ar asfaltbetona segumu. Ceļš šķērso Jelgavas pilsētu un Jelgavas un Dobeles novadus.

Jelgava—Tērvete—Lietuvas robeža (Žagare)
Autoceļš P95 pie Zaļeniekiem
Autoceļš P95 pie Zaļeniekiem
Autoceļš P95 pie Zaļeniekiem
Jelgava—Tērvete—Lietuvas robeža (Žagare)
Jelgava—Tērvete—Lietuvas robeža (Žagare)
Jelgava—Tērvete—Lietuvas robeža (Žagare)
Garums 43,6 km
    ārpus pilsētas 37,9 km
    pilsētā 5,7 km
Segums asfalts
Reģions Zemgale
Maršruts
Apdzīvota vieta Jelgava (Tērvetes, Filozofu, Raiņa un Sarmas ielu krustojums)
Ielas apdzīvotā vietā ceļa maršrutā Tērvetes iela
Krustojums P97
Dzelzceļa pārbrauktuve Dzelzceļa līnija Jelgava—Liepāja
Dzelzceļa pārbrauktuve Dzelzceļa līnija Jelgava—Meitene
Apdzīvotas vietas beigas Jelgava
Apdzīvota vieta Svēte
Upe, kanāls Svēte
Apdzīvota vieta Zaļenieki
Krustojums Apdzīvota vieta Tērvete P103
Ceļa atzarojums Zelmeņi
Apdzīvota vieta Augstkalne
ES robeža Karogs: Lietuva Lietuva; Apdzīvota vieta Žagare 1602

2015. gada 20. februārī tika izsludināts konkurss par autoceļa P95 posma Gauriņi-Tērvete (25,5-28,4km) seguma periodiskās uzturēšanas darbiem. [2]

No 2019. gada 29. aprīļa notika rekonstrukcijas darbi ceļa posmā no Tērvetes līdz Latvijas-Lietuvas robežai (28,36 - 43,55 km). Tika ieklāta asfalta virskārta un krustojumā ar autoceļu Dobele–Bauska (P103) Tērvetē izbūvēts rotācijas aplis, bet pie Augstkalnes un Žagares iekārtots apgaismojums.[3]

Darbus veica piegādātāju apvienība Strabag un Igate par līgumcenu 10,14 miljoni eiro (ar PVN), no kuriem 85% līdzfinansēja ERAF. Projektu izstrādāja SIA Polyroad par līgumcenu 135 671 eiro (ar PVN). Jaunizbūvēto ceļu VAS “Latvijas Valsts ceļi” atklāja 2020. gada 17. septembrī.[4]