Eiropas Reģionālās attīstības fonds

(Pāradresēts no ERAF)

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) ir viens no Eiropas Savienības struktūrfondiem, kas izveidots 1975. gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda zīmols

ERAF paredzēts biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos; vietējās ekonomikas, tai skaitā tūrisma un kultūras mantojuma saglabāšanai; zinātniskajai izpētei un tehnoloģiju attīstībai; vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras attīstībai; vides aizsardzībai un attīstībai; potenciāla celšanai pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās u.c.

ERAF projekti Latvijā (2004—2006)

labot šo sadaļu

Finansējums galvenokārt bija paredzēts infrastruktūras, ražošanas un Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstībai.

ERAF projekti Latvijā (2007—2013)

labot šo sadaļu

ERAF piešķīrums Latvijai 2007.-2013. gada plānošanas periodā bija 2,4 miljardi eiro (EUR 2 440 017 364) jeb 53,86% no kopējā ES fondu finansējuma. ERAF investīcijas Latvijā 2007.-2013. gada plānošanas periodā tika vadītas ar:

ERAF projekti Latvijā (2014—2020)

labot šo sadaļu

Saskaņā ar ES Padomes lēmumu par ES daudzgadu finanšu ietvaru 2014. – 2020. gadam, Latvija saņēma 4,4 miljardus eiro kohēzijas politikas mērķu īstenošanai ar ES fondu (ERAF, ESF un KF) starpniecību. Šajā periodā Latvija ir ceturtā lielākā neto saņēmēja starp visām ES dalībvalstīm, un uz katru iedzīvotāju Latvija 2014. – 2020. gadā no ES budžeta saņem aptuveni 3000 eiro.