Alfons Piterāns (1930—2024) bija latviešu biologs, Latvijas Universitātes docents, Latvijas vadošais ķērpju floras pētnieks. Ķērpju taksonomijas, ģeogrāfiskās izplatības un aizsardzības speciālists. Aptuveni 120 zinātnisku un 350 populāru publikāciju autors. Dr. habil. biol. Valsts emeritētais zinātnieks kopš 2001. gada.

Alfons Piterāns
Alfons Piterāns
Personīgā informācija
Dzimis 1930. gada 9. decembrī
Valsts karogs: Latvija Istalsna, Ciblas pagasts, Latvija
Miris 2024. gada 19. februārī (93 gadi)
Valsts karogs: Latvija Rīga, Latvija
Tautība latvietis
Vecāki Viktors Piterāns, Anna Piterāne (dzim. Ļebeds)
Zinātniskā darbība
Zinātne botāniķis, lihenologs
Alma mater Latvijas Valsts Pedagoģiskais institūts
Sasniegumi, atklājumi Dr. habil. biol., valsts emeritētais zinātnieks, Heinriha Skujas balvas laureāts (1996). Pedagogs. Vairāku mācību grāmatu autors.

Dzīvesgājums labot šo sadaļu

Dzimis 1930. gada 9. decembrī Ciblas pagasta Istalsnas ciema "Auziņu" mājās Viktora Piterāna un Annas (dzim. Ļebeds) Piterānes ģimenē. Mācījies Istalsnas pamatskolā un Ciblas vidusskolā, kuru beidzis 1950. gadā.

1954. gadā A. Piterāns absolvēja Latvijas Valsts pedagoģiskā institūta Dabas zinātņu fakultāti Rīgā un, pēc studijām, palika strādāt par laborantu institūtā Botānikas katedrā. 1958. gadā institūtu apvienoja ar Latvijas Valsts Universitāti un A. Piterāns pārgāja strādāt uz LVU Bioloģijas fakultātes Botānikas katedru. 1968. gadā viņš kļuva par vecāko pasniedzēju, 1970. gadā ievēlēts par docentu.

Mācību laikā Pedagoģiskajā institūtā botānikas pasniedzēja Emīlija Ozoliņa pamudināja viņu pievērsties Latvijas ķērpju izpētei. Tajā laikā tā bija Latvijā maz zināma un maz pētīta augu grupa, trūka literatūras un pētījumu metodikas.

1962. gadā A. Piterāns iestājās LU aspirantūrā. Par viņa zinātniskā darba vadītāju kļuva profesors Vsevolods Savičs,[1] V. L. Komarova Botānikas institūta[2] Sporaugu nodaļas vadītājs (1932—1962). Vasarās tika vākts Daugavas ielejas ķērpju herbārijs, ziemas sezonā noritēja zinātniskais darbs institūtā Pēterburgā (Ļeņingradā). 1965. gadā A. Piterāns aizstāvēja zinātņu kandidāta disertāciju par Daugavas ielejas ķērpju floru.

Visu savu darba mūžu A. Piterāns ir veltījis ķērpju izpētei un aizsardzībai. 1995. gadā viņam piešķirts habilitētā doktora grāds par darbu "Latvijas ķērpju floras raksturojums" un 2001. gadā — valsts emeritētā zinātnieka goda nosaukums. Pēc aiziešanas pensijā docents turpināja strādāt, noteica ķērpju paraugus un kārtoja kolekcijas LU Muzejā.

Interesi par dabu A. Piterāns nodevis arī dēlam entomologam Andrim Piterānam (1959—2019)[3] un mazdēlam Uģim Piterānam (1988) — entomologam un aktīvam putnu vērotājam.[4]

Pedagoģiskais darbs labot šo sadaļu

 

Strādājot LU, docents Alfons Piterāns lasīja lekcijas Bioloģijas fakultātes studentiem zemāko augu sistemātikā, augu morfoloģijā, ekoloģijā, speckursus lihenoloģijā un bioindikācijā, hidrobioloģijā, vadīja laboratorijas darbus šajos priekšmetos. Docents Piterāns lasījis arī lekcijas algoloģijā, lihenoloģijā un botānikā LU Medicīnas fakultātes studentiem. Viņš vadījis studentu vasaras prakses Latvijā, arī tālās prakses Vidusāzijā, Kaukāzā Ziemeļosetijā, Vācijas Demokrātiskajā republikā.

Docents Piterāns iesaistīja studentus ķērpju pētniecībā, viņš vadīja kursa darbus, diplomdarbus, bakalaura un maģistra darbus, izaudzināja nākamo Latvijas lihenologu paaudzi (A. Žeiveniece (Pokule), Ž. Trifonova, I. Berga (Bardzeviča), E. Heniņa, D. Leimane, L. Mūrniece, S. Bērziņa u.c.).

Alfons Piterāns ir vairāku mācību grāmatu un metodisko materiālu līdzautors — "Zemāko augu pētīšanas vēsture Latvijas PSR". Rīga, 1970, "Zemāko augu sistemātika" Rīga, 1975, "Augu morfoloģijas un sistemātikas praktikums". Rīga, 1982, "Zemāko augu sistemātikas praktikums". Rīga, 1987.

Lihenoloģija labot šo sadaļu

Alfons Piterāns atsāka ķērpju pētījumus LVU, laika gaitā tur izveidoja ekselences centru lihenoloģijā, sagatavoja jaunos zinātniekus un pedagogus, iesaistīja studentus pētnieciskajā darbā un materiāla ievākšanā. Savu darbu ķērpju izpētē A. Piterāns sāka ar Daugavas ielejas ķērpju floras pētījumiem 1962. gadā. Vēlāk tika organizētas zinātniskas ekspedīcijas uz Slīteres rezervātu, Gaujas nacionālo parku, Moricsalas rezervātu, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu un uz citām floristiski interesantām vietām. Ekspedīcijās piedalījās Botānikas katedras docētāji, studenti un citi interesenti. Šo pētījumu rezultāti izmantoti zinātniskajās publikācijās (117). "Latvijas ķērpju konspektā"[5] (2001) apkopotas ziņas par 503 ķērpju sugām, kas sastopamas Latvijā. Pēc aiziešanas pensijā docents turpināja strādāt un līdz 2020. gadam bija apzinājis kopumā aptuveni 700 ķērpju sugas, kas aug Latvijā.

 

Alfons Piterāns piedalījies PSRS ķērpju noteicēja sastādīšanā, apstrādājis piecas dzimtas tā 3. sējumam (1975). Šo izdevumu sagatavoja un izdeva Botānikas institūts Ļeņingradā. No 1962. līdz 1980. gadam docents Piterāns bija PSRS referatīvā žurnāla “Botānika” ārštata korespondents lihenoloģijā.

A. Piterāns strādājis pie ķērpju sugu aizsardzības jautājumiem, sastādījis pirmos Latvijas īpaši aizsargājamo ķērpju sugu sarakstus un sarakstījis Latvijas Sarkanās grāmatas sadaļu par ķērpjiem.

A. Piterāns pētījis arī ķērpjus kā bioindikatorus gaisa kvalitātes noteikšanai pilsētās, bioloģiskā apauguma ietekmi uz kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem un konsultējis par šo pieminekļu tīrīšanu un saglabāšanu (Brāļu kapi, Brīvības piemineklis). Alfons Piterāns bija Latvijas Botāniķu biedrības biedrs kopš 1956. gada, Latvijas Mikologu biedrības, Starptautiskās lihenologu asociācijas (International Association for Lichenology[6]) un Britu lihenologu biedrības (The British Lichen Society[7]) biedrs.

Kopš 1959. gada, kad notika pirmais Baltijas mikologu un lihenologu simpozijs Tartu, A. Piterāns piedalījies simpozijos ar referātiem un to organizēšanā Latvijā. Viņš piedalījies ar referātiem arī zinātniskās konferencēs Tbilisi, Dušanbe, Maskavā, Minskā, Pēterburgā un Baltijas Botāniķu ekspedīcijās — konferencēs.

Alfona Piterāna savāktais ķērpju herbārijs (apm. 20 000 paraugu) glabājas LU Muzeja herbārijā (starptautiskais kods RIG).

Alfons Piterāns miris 2024. gada 19. februārī Rīgā, apglabāts Matīsa kapos.

Apbalvojumi labot šo sadaļu

 • Heinriha Skujas balva, 1996;
 • Valsts emeritētais zinātnieks, 2001.

Darbi labot šo sadaļu

 1. Piterāns A. Menegazzia pertusa (Schrank) Stein Latvijas PSR. LVU Botāniskā Dārza Raksti, nr.17. Rīga, 1961.
 2. Piterāns A. Pārskats par ķērpju floras pētīšanu Latvijas PSR. LVU Zinātniskie Raksti, nr.49. Rīga, 1963.
 3. Питеранс А. Зоны распространения лишайников в городе Рига. Проблемы изучения грибов и лишайников. Тарту, 1965.
 4. Питеранс А. Новые виды лишайников в Латвийской ССР. Новости систематики низших растений. Москва, Ленинград, 1965.
 5. Piterāns A. Gaisa tīrības bioindikatori. Zinātne un Tehnika, nr.12. Rīga, 1965.
 6. Питеранс А. Распространение лишайников в зависимости от кислотности почвы. ЛУЗР 74. Рига, 1966.
 7. Piterāns A., Vimba E. Zemāko augu pētīšanas vēsture Latvijas PSR. Rīga, 1970.
 8. Питеранс А. Флора лишайников долины реки Даугава. ЛУЗР 127. Рига, 1970.
 9. Питеранс А., Зиединя М. Лишайники и водоросли. Долина реки Гауя. Рига, 1973.
 10. Питеранс А. Новые виды лишайников во флоре Латвийской ССР. Современные успехи микологии и лихенологии в Советской Прибалтике. Тарту, 1974.
 11. Питеранс А. Водоросли. Лишаийники. Ботанические исследования в Латвийской ССР. Рига, 1975.
 12. Питеранс А. Лишайники резервата Морицсала. Охрана примечательных природных объектов в Латвийской ССР. Рига, 1975.
 13. Питеранс А., Покуле А. Лишайники еловых лесов Латвийской ССР. Ель и ельники Латвии. Рига, 1975.
 14. Piterāns A., Vimba E., Vulfa L. Zemāko augu sistemātika. Rīga, 1975.
 15. Piterāns A., Pokule A. Piezīmes par Gaujas nacionālā parka ķērpju floru. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, nr. 2. Rīga, 1975.
 16. Расиньш А., Аболиня А., Питеранс А. , Тауриня М. Усовершенствование методики учета обилия мхов, эпифитных грибов, лишаийников, водорослей, почвенных диаспор растений и членистоногих в экологических и биоценотических исследованях. Структура и динамика растительного покрова. Москва, 1976.
 17. Питеранс А. Некоторые данние анализа флоры лишаийников Прибалтики. Экологические особенности низших растений Советской Прибалтики. Вильнюс, 1977.
 18. Piterāns A. Ķērpji kā apkārtējās vides bioindikatori. Latvijas PSR floras aizsardzības aktuālās problēmas. Rīga, 1981.
 19. Piterāns A. Ķērpji un to aizsardzība. Latvijas PSR floras aizsardzības aktuālās problēmas. Rīga, 1981.
 20. Питеранс А. Виды рода Usnea Wigg. em Ach. в Прибалтике. Экология и биология низших растений. Минск, 1982.
 21. Питеранс А. Исследования флоры лишаийников заповедника Слитере. Изучение охраняемых территорий ЛССР. Рига, 1982.
 22. Питеранс А. Лишаийники Латвии. Рига, 1982.
 23. Ābele G., Piterāns A. Augu morfoloģijas un sistemātikas praktikums. Rīga, 1982.
 24. Piterāns A. Aizsargājamās ķērpju sugas Latvijas PSR. Latvijas PSR floras aizsardzības aktuālās problēmas. Rīga, 1985.
 25. Piterāns A. Aizsargājamās ķērpju sugas Slīteres un Moricsalas valsts rezervātos. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, nr.1. Rīga, 1985.
 26. Piterāns A. , Dombrovska A. Jaunas Stereocaulon Hoffm.ģints sugas Latvijas ķērpju florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1985.
 27. Piterāns A. Vai pazīstam ķērpjus? Rīga, 1986.
 28. Piterāns A., Leimane D. Gaujas nacionālā parka lihenoflora. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, nr.2. Rīga, 1987.
 29. Piterāns A., Leimane D. Retas un aizsargājamas ķērpju sugas Gaujas nacionālajā parkā. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, nr.4. Rīga, 1987.
 30. Vimba E., Piterāns A. LVU Botānikas un ekoloģijas katedras pētījumi republikas aizsargājamos dabas objektos. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība, nr.4. Rīga, 1987.
 31. Piterāns A. Vimba E. Zemāko augu sistemātikas praktikums: mācību līdzeklis augstskolu bioloģijas specialitātes studentiem. Rīga, 1987.
 32. Авота И., Вимба Е., Питеранс, А. Хорология флоры Латвийский ССР: Охраняемые виды грибов и лишаийников. Рига, 1989.
 33. Piterāns A., Bērziņa S. Rīgas pilsētas lihenoindikacija. Latvijas Ekoloģija. Rīga, 1990.
 34. Piterāns A., Heniņa E. Slīteres rezervāta ķērpju flora. Jaunākais Mežsaimniecībā, nr. 33. Salaspils, 1991.
 35. Piterāns A. Aizsargājamas ķērpju sugas. Dabas saglabāšanas jautājumi. Rīga, 1992.
 36. Piterāns A., Fišere Dž., Vulfa L. Bioloģiskais apaugums uz šūnakmens pieminekļiem un tā likvidēšanas iespējas. Zinātņu Akadēmijas Vēstis, B 5. Rīga, 1992.
 37. Piterāns A., Vimba E. Retas augstāko augu, sēņu un ķērpju sugas Ziemeļvidzemes reģionālajā dabas aizsardzības kompleksā. Ziemeļvidzemes dabas aizsardzības komplekss. Vides aizsardzība Latvijā, 4. Rīga, 1993.
 38. Vulfa L., Fišere Dž., Piterāns A. Brīvības pieminekļa un Brāļu kapu ansambļa biohorozijas problēmas: apaugums ar mikroorganismiem. Zinātņu Akadēmijas Vēstis, B 9. Rīga, 1993.
 39. Piterāns A. Ķērpju pētījumi Ķemeru apkārtnē. Mežzinātne. Jelgava, 1995.
 40. Vimba E., Piterāns A. Sēnes un ķērpji. Latvijas Sarkanā grāmata, 1.sēj. Rīga, 1996.
 41. Piterāns A. Lichenes of the coastal zone Kurzeme of the Baltic Sea. Zinātņu Akadēmijas Vēstis, B 52, nr.4, Riga, 1998.
 42. Piterāns A. Latvijas ķērpju konspekts. Latvijas Veģetācija, nr.3. Rīga, 2001.
 43. Piterāns A., Žeiveniece A. Latgales novada ķērpju sugu saraksts. Acta Latgalica, 11.sēj. 2001.
 44. Dr. habil.biol.Alfons Piterāns. Bibliogrāfiskais rādītājs. Rīga, 2005.
 45. Āboliņa A., Piterāns A., Bambe B. Latvijas ķērpji un sūnas. Taksonu saraksts. Daugavpils, 2015.

Rakstījis arī Latvijas PSR Mazajai enciklopēdijai, Latvijas Padomju enciklopēdijai, Ģimenes Enciklopēdijai, enciklopēdijai Latvijas Daba. A. Piterāna populārzinātniskie raksti publicēti periodiskajos izdevumos, piemēram “Zinātne un Tehnika”, arī “Dabas un vēstures kalendārs”.

Avoti labot šo sadaļu

 • Enciklopēdija Latvijas Daba. 6. sēj. Rīga, 1998.
 • Alfons Piterāns. Zinātne un mana dzīve. 1. sēj. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2009.
 • A.Tooma, I. Liepa. Biologu dinastija — Piterānu trio. Vides Vēstis, nr. 4., 2011.

Atsauces labot šo sadaļu

 1. «Савич, Всеволод Павлович». 2020. gada 19. okt. – caur Wikipedia.
 2. «Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН». 2020. gada 16. sept. – caur Wikipedia.
 3. https://timenote.info/lv/Andris-Piterans
 4. «Par mani». www.cerambyx.lv (angļu). Skatīts: 2024-05-08.[novecojusi saite]
 5. Latvijas Veģetācija, 3.sēj. Salaspils
 6. «IAL - International Association for Lichenology». www.lichenology.org.
 7. «People | The British Lichen Society». www.britishlichensociety.org.uk.