Totalitārisms

Totalitārisms ir politiskā sistēma, kurā valsti pārvalda bez sabiedrības līdzdalības, lēmumi totalitārismā tiek pieņemti bez saskaņošanas ar sabiedrības vairākumu; nozīmīgākās sociālās, ekonomiskās un politiskās darbības totalitārā režīmā kontrolē valsts. Tas ir diktatūras veids, kurā vara ierobežo cilvēku visās sfērās.

Josifs Staļins — viens no XX gadsimta totalitārajiem līderiem

Raksturīgas pazīmes:

  • valsts vara tiek koncentrēta šauras grupas — kliķes rokās,
  • opozīcijas apspiešana, vispārējs terors kā valsts pārvaldes instruments,
  • visu dzīves sfēru pakļaušana valsts un dominējošās ideoloģijas interesēm,
  • permanenti mobilizēta sabiedrība, izmantojot vadonības kultu, masu kustības, propagandu u.c. līdzekļus,
  • agresīva, uz ekspansiju vērsta ārpolitika;
  • pilnīga kontrole pār sabiedrisko dzīvi.