Opozīcija (politika)

Politikā termins opozīcija (no latīņu: oppositio — pretstāts, iebildums) apzīmē cilvēku grupu, kas nepiekrīt vairākuma viedoklim, uzskatiem vai politikai.