Politikā termins opozīcija (no latīņu: oppositio — pretstats, iebildums) apzīmē cilvēku grupu, kas nepiekrīt vairākuma viedoklim, uzskatiem vai politikai. Valsts politikā terminu opozīcija attiecina uz visām kustībām un partijām, kas iebilst pret politiskajiem spēkiem, kas vada valsti.[1]

Opozīciju veido viena vai vairākas politiskās partijas vai citas organizētas grupas, kas, galvenokārt ideoloģiski, ir pretstatā valdībai, partijai vai grupai, kas politiski kontrolē pilsētu, reģionu, valsti vai citu politisku struktūru. Reprezentatīvā sistēmā (ar pilsoņu ievēlētu parlamentu) opozīcija ir visas partijas, kas nepieder ne parlamenta vairākumam, ne valdošajai koalīcijai.[2] Demokrātiskā valsts pārvaldes sistēmā opozīcija var būt vēlama, bet autoritārā sistēmā tā tiek represēta.[3]