Šis raksts ir par releju. Par lordu Releju skatīt rakstu Džons Strats.

Relejs, elektromagnētiskais relejs — elektromehāniska ierīce, kas paredzēta elektrisko ķēžu komutācijai. Elektromagnētiskais relejs sastāv no kontaktiem, ko pārslēdz ar solenoīda veida elektromagnēta palīdzību, izmantojot enkuru no magnētiska materiāla. Ar releju palīdzību var saslēgt vai atslēgt ķēdes, kurās plūst daudz lielāka strāva, nekā releja tinumā, turklāt releja vadības ķēde, kurā ieslēgts solenoīds, ir pilnīgi galvaniski atsaistīta no pārslēdzamajām ķēdēm.

Releja darbības princips
Elektromagnētiskais enkura relejs

Releju iedalījums:

 • pēc kontaktu pārslēgšanas veida:
  • enkura releji — kontaktus pārslēdz mehāniski ar enkura palīdzību; visizplatītākais veids;
  • herkona releji — kontakti ir hermētiskā kapsulā (herkons), pārslēgšana notiek, magnētiskajam laukam tieši iedarbojoties uz kontaktiem;
  • nemehāniskie releji (angliski — solid-state relay) — elektroniskas ierīces bez kustīgām mehāniskām daļām.
 • pēc aiztures laika:
  • parastie releji, kas darbojas bez aiztures;
  • laika releji, kas saslēdz kontaktus pēc iepriekš uzlikta laika sprīža.

Relejus ļoti plaši pielieto sadzīves tehnikā, automašīnās, ražošanas iekārtās u.c.