Kontakts (elektrotehnika)

(Pāradresēts no Kontakts (elektrotehnikā))

Elektriskais kontakts ir elektrisko strāvu vadošu materiālu saskaršanās virsma vai ierīce, kas nodrošina šādu saskaršanos.