Herkona relejs ir elektromagnētiskais relejs, kas sastāv no elektromagnēta un viena vai vairākiem herkoniem. Herkons atrodas elektromagnēta spoles iekšienē.

Salīdzinot ar enkura elektromagnētiskajiem relejiem, herkona relejiem ir daudz lielāka ātrdarbība, dilumizturība, drošums, tie nav jāregulē. Tos izmanto arī, ja nepieciešams pārslēgt ļoti zemus signālus. Inertā atmosfēra herkonā nodrošina, ka nenotiek kontakta oksidācija, līdz ar to nepalielinās kontakta pretestība.