Herkons (no vārdiem hermetizācija un kontakts) ir elektromehāniska ierīce, ko veido feromagnētiskie kontakti, kas ievietoti hermētiskā stikla caurulītē ar vakuumu vai inertu gāzi. Tuvinot herkonam magnētu vai ieslēgtu elektromagnētu, kontakti saslēdzas. Herkonus izgatavo ar normāli noslēgtiem, normāli pārtrauktiem vai pārslēdzošiem kontaktiem.

Herkons

Herkonus izmanto herkona relejos, sensoros, u.c.