Radīšanas grāmata

pirmā grāmata Bībele, komposts 50 nodaļas

Radīšanas grāmata, arī 1. Mozus grāmata (ivritā: בְּרֵאשִׁית‎, Berešīt, latīņu: Genesis, grieķu: Γένεσις), ir pirmā no piecām Mozus grāmatām, kā arī kristiešu Bībeles Vecās Derības un ebreju Toras pirmā grāmata. Grāmata stāsta par pasaules radīšanu. Tajā ir patriarhu (Ābrams, Īzaks, Jēkabs) un Jāzepa dzīves stāsti.

Gaismas radīšana

Jūdaisma teoloģijā grāmatas centrālie notikumi ir attiecības, kas izveidojās starp Dievu, Ābrama ģimeni un pēcnācējiem un Apsolīto zemi.

Grāmatā aprakstīti daži no Bībeles visslavenākajiem un labāk zināmajiem notikumiem: Visuma radīšana, Ādama un Ievas izdzīšana no Ēdenes dārza, Kaina un Ābela strīds, Grēku plūdi un Noasa šķirsts, Bābeles torņa celtniecība, Ābrama derība ar Dievu, Sodomas un Gomoras iznīcināšanu, Jāzepa pārdošana verdzībā un viņa radinieku pārcelšanās no Apsolītās zemes uz Ēģipti.

Dievs izveido pasauli sešās dienās. Septītajā dienā viņš esot atpūties, un tāpēc tā ir kļuvusi par svēto dienu sabatu. Dievs izveidoja arī Ēdenes dārzu, kurā dzīvoja pirmais cilvēks Ādams un vēlāk arī pirmā sieviete Ieva. Ādams un Ieva pārkāpa noteikumus, ko Dievs bija uzstādījis, un viņi tika izraidīti no Ēdenes dārza. Vēlāk Ādamam un Ievai ir trīs dēli: Kains, Ābels un Sets. Kains greizsirdības dēļ nogalina Ābelu. Grāmata stāsta arī par Noasu un viņa šķirstu, kā arī par Bābeles torni un par Ābramu, kuru Dievs esot izvēlējies par "tautu tēvu", kura uzdevums bija vest savu tautu uz Apsolīto zemi Kanānu.

 
Nāves jūras tīstokļa fragments

Senākie līdz mūsdienām saglabājušies Pirmās Mozus grāmatas paraugi ir divdesmit četri fragmenti, kas nāk no Nāves jūras tīstokļiem, kas sarakstīti laikā no 150 gada pirms mūsu ēras līdz mūsu ēras 70. gadam. Lai arī tradicionāli par grāmatas autoru tiek uzskatīts pats Mozus, zinātnieki kopš 19. gadsimta uzskata, ka piecas Mozus grāmatas savā pašreizējā formā radītas 500-450 gadus pirms mūsu ēras.

Pašlaik pastāv trīs grāmatas izveidošanās teorijas:

  1. Tā radusies no vairākiem neatkarīgi pastāvējušiem tekstiem. [1]
  2. To veidojis viens autors no daudziem dažādiem tekstu fragmentiem. [2]
  3. Tā ir daudzu gadsimtu laikā daudzu autoru veidots teksts. [3]
  1. Richard Elliot Friedman, "The Bible with Sources Revealed", 2003.
  2. R. N. Whybray, "The Making of the Pentateuch: A Methodological Study", JSOT Press, Sheffield, 1987.
  3. John Van Seters, "Abraham in History and Tradition", Yale University Press, ISBN, 1975.

Ārējās saites

labot šo sadaļu