Šis raksts ir par ģeometrisku figūru. Par caurspīdīgiem ķermeņiem skatīt rakstu prizma (optika).

Prizma ir daudzskaldnis, kam ir divas vienādas un savstarpēji paralēlas skaldnes (pamati) un pārējām skaldnēm, kas ir paralelogrami, ir kopīgas malas ar katru no pamatiem. Prizmas iedala:

  • taisnās prizmās — abi pamati ir vienādi daudzstūri, sānu skaldnes - taisnstūri, šīs prizmas ir sastopamas visbiežāk;
  • slīpās prizmās — abi pamati ir vienādi daudzstūri, sānu skaldnes paralelogrami.
Prizma

Dažreiz atsevišķi izdala paralelogramu prizmas — paralēlskaldņus. Taisnas taisnstūra prizmas ir taisnstūra paralēlskaldņi.

Formulas labot šo sadaļu

Prizmas virsmas laukumu var iegūt, ja izmantojot izklājumu, aprēķina visu skaldņu laukumus un tos saskaita. Var izmantot arī formulu:

 ,

kur: Ppamata ir pamata daudzstūra perimetrs, H ir prizmas augstums un Spamata - pamata daudzstūra laukums.

Prizmas tilpumu aprēķina pēc formulas:

 .

Skatīt arī labot šo sadaļu