Paralelograms ir četrstūris, kuram pretējās malas ir pa pāriem paralēlas (vārds "paralelograms" ir cēlies no grieķu "παραλληλ-όγραμμον" jeb "paralēlas taisnes").

Paralelograms ABCD

Īpašības labot šo sadaļu

Paralelogramam piemīt šādas īpašības:

 • pretējās malas ir paralēlas un vienāda garuma;
 • pretējie leņķi ir vienādi un jebkuru divu secīgu leņķu summa ir 180°;
 • paralelograma diagonāļu krustpunkts sadala katru no diagonālēm divās daļās ar vienādu garumu;
 • paralelograma smaguma centrs atrodas tā diagonāļu krustpunktā (jebkura taisne, kas iet caur paralelograma diagonāļu krustpunktu, sadala paralelogramu divās daļās ar vienādu laukumu);
 • visu četru malu garumu kvadrātu summa ir vienāda ar diagonāļu garumu kvadrātu summu (paralelograma likums).
 • attālumu summa no jebkura punkta   iekšā paralelogramā līdz malām ir neatkarīga no   atrašanās vietas (Viviani teorēmas paplašinājums)

Laukuma aprēķināšana labot šo sadaļu

Paralelograma laukumu S var aprēķināt pēc šādām formulām:

 • Ja B ir paralelograma pamata garums un H ir paralelograma augstums, tad
 
 • Ja divas secīgas paralelograma malas veido leņķi θ un to garumi ir B un C, tad
    kur sin θ ir leņķa θ sinuss.
 • Ja divu secīgu paralelograma malu garumi ir B un C (BC) un tā diagonāles veido leņķi γ, tad
    kur |tg γ| ir leņķa γ tangensa absolūtā vērtība.

Izmantojot virsotņu koordinātas labot šo sadaļu

 • Ja vektori   un   atbilst divām secīgām paralelograma malām un
 
ir 2×2 matrica, kas satur vektoru   un   komponentes, tad atbilstošā paralelograma laukumu var izteikt ar šo vektoru pseidoskalāro reizinājumu jeb matricas M determinantu:
 
 • Ja vektori   un   atrodas n dimensiju telpā un
 
ir 2×n matrica, kas satur vektoru   un   komponentes, tad atbilstošā paralelograma laukums ir vienāds ar
 
kur MT ir matricas M transponētā matrica.
 • Ja  ,   un   ir trīs paralelograma virsotņu koordinātas, tad tā laukumu var izteikt ar determinantu no 3×3 matricas, kuras pirmās divas kolonnas satur doto vektoru x un y koordinātas, bet visi pēdējās kolonnas elementi ir vienādi ar 1:
 

Īpašie gadījumi labot šo sadaļu

 • Rombs — paralelograms, kam visas malas ir vienāda garuma;
 • Taisnstūris — paralelograms, kam visi leņķi ir vienādi;
 • Kvadrāts — četrstūris, kas vienlaikus ir gan rombs, gan taisnstūris (tā visi leņķi ir vienādi un tāpat arī visas malas).

Skatīt arī labot šo sadaļu

Ārējās saites labot šo sadaļu