Paralēlskaldnis ir heksaedra paveids, kuram ir sešas skaldnes, kas ir pa pāriem paralēlas. Paralēlskaldni var uzskatīt arī par paralelograma prizmu. Izplatītākie ir taisnstūra paralēlskaldņi, kuru skaldnes ir taisnstūri, kas savstarpēji krustojoties veido taisnus leņķus. Taisnstūra paralēlskaldnim, tāpat kā kubam, ir 6 skaldnes, 12 šķautnes un 8 virsotnes.

Paralēlskaldnis