Prāts

ar psihi saistītu norišu un individualitātes īpašību kopa

Prāts ir ar psihi saistītu norišu un individualitātes īpašību kopa, kas veido iespēju ar mērķtiecīgu darbību panākt subjektīvu, ar jēdzieniem pastarpinātu īstenības attēlojumu, izzināt objektu un parādību visaptverošās un raksturīgās īpašības un darboties jaunā situācijā, izmantojot iepriekš uzkrāto informāciju. Ar vārdu "prāts" dažreiz saprot arī intelektu.

Prāts smadzenēs