Izzināšana ir cilvēka informācijas apstrādes procesi un to likumsakarības, uzmanība, uztvere, paternu atpazīšana, zināšanu reprezentācijas, atmiņa, valoda, domāšana, problēmu risināšana, radošums, lēmumu pieņemšana, mākslīgais un cilvēka intelekts. Kognitīvos procesus pēta kognitīvā psiholoģija. Šos procesus sauc arī par kognitīvajiem procesiem (latīņu: cognitio — 'izzināšana, priekšstats, jēdziens').