Īstenība jeb realitāte (no latīņu: realis — 'īsts, vielisks') ir filozofijas kategorija, objektīvā esamība, konkrēti izveidojies dabas un sabiedrības vēsturisko parādību kopums. Klātesamība, materiālo ķermeņu kopums, kas pastāv laikā un telpā. Īstenības saturs nav absolūti nemainīgs; gan objektīvi, gan cilvēka darbības dēļ. Īstenība ir nepārtrauktā kustībā un attīstībā.