Politoloģija jeb politiskā zinātne ir zinātne par politiku. Tajā iekļaujas pētījumi par struktūru un procesiem valdībā vai jebkurā citā ekvivalentā sistēmā, kas nodrošina drošību, likumību un citas sabiedrības eksistencei nepieciešamas lietas. Tādējādi politoloģijā tiek iekļautas tirdzniecības savienības, korporācijas, reliģiskās sistēmas un citas kolektīvās intelekta izpausmes jomas, kas strukturāli līdzinās valsts pārvaldes sistēmai. Politologi pievērš uzmanību varas nodošanai un dalīšanai sabiedrībā, kas bieži ir saistīta ar savstarpēji konfliktējošām interesēm. Politoloģijas nozare, kura pēta atsevišķa indivīda politisko uzvedību un kolektīva politiskās uzvedības parādību cēloni, ir biheiviorālisms.

Teorētiķis Nikolo Makjavelli

Kopš 2. pasaules kara beigām starptautisko attiecību pētniecība, kas ir arī tiesību zinātnes, ekonomikas un sociologijas sastāvdaļa, kļuva par svarīgu lauku politoloģijā.

Politoloģijas izpēte ir jo sarežģīta tāpēc, ka arī paši politologi ir neizbēgami iesaistīti politiskajos procesos, jo viņu secinājumi tiek aktīvi izmantoti politiskajā dzīvē.

Nozare, kurā vistiešāk savienojas politikas un ekonomikas intereses, ir politekonomija.