Marksisms-ļeņinisms ir politiska filozofija, kas radusies, sajaucoties marksisma un ļeņinisma idejām, ar mērķi radīt un attīstīt sociālistiskas valstis. Marksisti-ļeņinisti pauž plašu viedokļu loku, atkarībā no savām marksisma un ļeņinisma interpretācijām, tomēr parasti aizstāv vienpartijas sistēmu, valsts kontroli par ekonomiku, plānveida ekonomiku, internacionālismu un pretestību kapitālismam. Marksisms-ļeņinisms ir oficiālā ideoloģija Kubas, Vjetnamas un Ķīnas Komunistiskajai partijai, kā arī Laosas Tautas revolucionārajai partijai. Tā bija arī Padomju Savienības komunistiskās partijas un citu Austrumu bloka valstu partiju filozofija.

"Marksisma-ļeņinisma karogs". Padomju laika karogs, kurā attēloti marksisma-ļeņinisma pamatlicēji (no kreisās uz labo): Markss, Engelss un Ļeņins