Poēma ir liroepikas sacerējums, kas no liriska dzejoļa atšķiras ar lielāku apjomu, tam nereti ir sižeta iezīmes.

Tradicionāli poēmas apdzied svarīgus, izšķirošus brīžus atsevišķa cilvēka, kāda sociālā slāņa vai tautas dzīvē un atspoguļo būtiskākos procesus, kas norisinās sabiedrībā un cilvēka apziņā. Plašākās pagātnes episkās dziesmas sauc par eposiem.

Latviešu poēmas

labot šo sadaļu

Latviešu poēmas aizsākumi meklējami 19. gadsimta otrajā pusē, kad nacionālā romantisma laikā dzejnieki sacerēja poēmas, kurās viņi vēlējās koncetrēt latviskās tradīcijas un pasaules uzskatu, tā radot pamatu latviešu nācijas identitātes apziņai. 20. gadsimta sākumā sarakstītajās Raiņa, Viļa Plūdoņa un citu autoru poēmās nozīmīgi bija sociālie motīvi. 20. gadsimta 20.-30. gados poēmas rakstīja Aleksandrs Čaks, smeldams tām vielu no Rīgas pagātnes un Latvijas brīvības cīņām. Vēsturiskas personības savās poēmās apdziedāja Edvarts Virza.

 • Rainis — Ave Sol (1910)
 • Vilis Plūdonis — Atraitnes dēls (1901), Uz saulaino tāli (1912)
 • Edvards Virza — Karalis Nameitis, Hercogs Jēkabs, Straumēni (visas grām. "Poēmas", 1924)
 • Aleksandrs Čaks — Poēma par ormani (1930), Umurkumurs (1932), Mūžības skartie (1937-39)
 • Veronika Strēlerte — Ragana (krāj. "Lietus lāse", 1940)
 • Zinaīda Lazda — Saules koks (t. p. nos. krāj., 1956)
 • Dzintars Sodums — Poēma par Mārtiņu un Tāli ("Raksti", 2005)
 • Gunars Saliņš — Jukums un Kazugans (sar. 50. gados, grām. "Raksti", 1. sēj., 2006)
 • Vizma Belševica — Indriķa Latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas malām (krāj. "Gadu gredzeni", 1969)
 • Ojārs Vācietis — Einšteiniāna, Partijas piederība (krāj. "Elpa", 1966), Klavierkoncerts (krāj. "Visāda garuma stundas", 1974)
 • Imants Ziedonis — Poēma par pienu (1977), Viddivvārpa (1982)
 • Klāvs Elsbergs — Maza poēma 7 daļās (krāj. "Pagaidīsim ausaino", 1981)
 • Jānis Elsbergs — Daugavas bulvāris (t. p. nos. krāj. 2000)
 • Dace Sparāne — Poēma bez... (krāj. "Zīdpapīra vējdzirnavas, 2002)
 • Artis Ostups — Trīs fotogrāfijas (periodikā 2014)


Ārējās saites

labot šo sadaļu