Latvijas Republikas Patentu valde

(Pāradresēts no Patentu valde)

Patentu valde ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde ar normatīvajos aktos noteiktu kompetenci rūpnieciskā īpašuma jomā, nodrošinot rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrāciju un reģistru ziņu publikāciju savā oficiālajā izdevumā, veicinot izpratni par šo tiesību aizsardzību valstī un sabiedrībā.

Patentu valde
Aģentūras pārskats
Izveidota 1920. gada 9. februārī
Galvenā mītne Raiņa bulvāris 15, Rīga
Ministrs
Iestādes vadītājs(-i)
Mājaslapa www.lrpv.gov.lv

Patentu valde pieņem un izskata personu pieteikumus rūpnieciskā īpašuma objektu tiesiskajai aizsardzībai, veic pieteikumu ekspertīzi, piešķir patentus, reģistrē preču zīmes, dizainparaugus un pusvadītāju izstrādājumu tipogrāfijas un kārto attiecīgos valsts reģistrus, kā arī savas kompetences ietvaros izstrādā normatīvo aktu projektus, rīko profesionālo patentpilnvarnieku (patentpilnvaroto) kvalifikācijas eksāmenus, konsultē juridiskās un fiziskās personas rūpnieciskā īpašuma jautājumos.[1]

Latvijas Republikas neatkarības pirmajā periodā (1918—1940) Patentu valde uzsāka savu darbību 1920. gada 9. februārī un rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sistēma darbojās līdz valsts okupācijai 1940. gada 17. jūnijā. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas uz Latvijas Augstākās Padomes lēmuma pamata "Par Latvijas Republikas Patentu valdes atjaunošanu" 1992. gada 19. februārī Ministru Padome pieņēma lēmumu "Par Patentu valdes dibināšanu". 1992. gada 2. martā atjaunotā Patentu valde uzsāka savu darbību.[2]

 • Valsts politikas īstenošana rūpnieciskā īpašuma jomā.
 • Rūpnieciskā īpašuma objektu tiesību reģistrācija un attiecīgo reģistru uzturēšana, kā arī citu ar rūpniecisko īpašumu saistītu pakalpojumu sniegšana.
 • Sabiedrības izpratnes veicināšana par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.
 • Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma iestādes funkciju izpilde.

Patentu tehniskā bibliotēka

labot šo sadaļu

Patentu tehniskā bibliotēka sniedz informatīvu atbalstu izgudrotājam, uzņēmējam, inženierim, dizaineram, kā arī jebkuram tehnisku un radošu ideju ģenerētājam, palīdz orientēties plašajā patentu, preču zīmju un dizainparaugu dokumentu klāstā.[3]

 • veido vienīgo patentu dokumentācijas krājumu Latvijā;
 • nodrošina brīvpieeju grāmatām un periodiskajiem izdevumiem par intelektuālā īpašuma jautājumiem;
 • veido datubāzes par rūpnieciskā īpašuma un autortiesību aizsardzību;
 • sniedz uzziņas un konsultācijas par rūpnieciskā īpašuma jautājumiem,
 • veic informācijas meklējumus:
  • patentu informācijas;
  • preču zīmju;
  • dizainparaugu;
  • tehniskās informācijas meklējumus.[3]

Ārējās saites

labot šo sadaļu