Izgudrojums ir radošas darbības rezultātā izveidota unikāla un jauna ierīce, metode, sastāvs vai process, kam ir kāds pozitīvs pielietojums. Cilvēku, kas ir kaut ko izgudrojis, sauc par izgudrotāju. Nereti izgudrojumiem tiek izņemts patents, kas apliecina to, ka tas tik tiešām ir kas jauns un nebijis, kā arī apliecina, ka konkrētais izgudrotājs ir izgatavojis jauno izgudrojumu un nodrošina autoram ekskluzīvas tiesības uz to.

Žurnāla Science and Invention ("Zinātne un izgudrošana") 1928. gada novembra numura vāks

Ievērojami izgudrotāji labot šo sadaļu

Starp ievērojamiem izgudrotājiem ir minami Tomass Alva Edisons, Nikola Tesla, Aleksandrs Greiems Bells, Henrihs Altšullers utt.

Skatīt arī labot šo sadaļu