Īpašums ir pilnīga varas tiesība pār kaut ko, t. i. tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tā visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no trešās personas ar īpašuma prasību.