Atvērt galveno izvēlni
Atjaunotais Lietuvas valsts neatkarības piemineklis Ukmerģē

Neatkarība valstij vai organizācijai nozīmē pašnoteikšanos, nevis kāda cita valdīšanu. Neatkarības iegūšana bieži nozīmē veiksmīgi izcīnītu atdalīšanos, un tāpēc tiek svinēta.

Neatkarības iegūšanas datums parasti ir datums, kopš kura valsts ir suverēna, bet var arī nozīmēt kādu nozīmīgu datumu nācijas veidošanā - dibināšanu, apvienošanu, vai būtisku valsts varas maiņu.

Tiesvedībā neatkarība ir viens no tiesnešu darbības principiem. Tas nozīmē, ka tiesneši lemjot lietas balstās tikai uz likumu, faktiskajiem lietas apstākļiem un personisko pārliecību, nepieļaujot iejaukšanos no malas. Tiesību aktos noteiktas šī principa garantijas, kā arī atbildība par attiecīgā principa pārkāpšanu.